[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :پیام به ملت ایران به مناسبت بیستمین سالگرد انقلاب اسلامی - 1377/11/21
عنوان فیش : جوان
کلیدواژه(ها) : جوان
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
به جوانان عزیز عرض می‌كنم فرصت جوانی را برای خود سازی فكری و روحی و جسمی مغتنم بشمارید.