[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :پاسخ به نامه جمعی از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه علمیه در مورد کرسی‌های نظریه‌پردازی - 1381/11/16
عنوان فیش : انقلاب
کلیدواژه(ها) : انقلاب
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
این انقلاب باید بماند و برنامه تاریخی و جهانی خویش را به بار نشاند.