[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دانشکده علوم دریایی نوشهر - 1388/07/14
عنوان فیش : جوان, امیدواری, عزت ملی, عزت ملت ایران
کلیدواژه(ها) : جوان, امیدواری, عزت ملی, عزت ملت ایران
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
جوانان عزیز من! فرزندان برومند! این دوران آموزش را، جوانی را، عزت و خوشنامی ملت ایران را، شکوه سیاسی ملت و کشور و نظام را قدر بدانید و خودتان را برای فرداهای بهتر و فتح میدانهای بیشتر آماده کنید. آینده متعلق به شماست.