[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :خطبه‌های نماز عید سعید فطر - 1388/06/29
عنوان فیش : روز قدس, حق و باطل, ظلم, جبهه حق و باطل, صف‌بندی حق و باطل, عدل
کلیدواژه(ها) : روز قدس, حق و باطل, ظلم, جبهه حق و باطل, صف‌بندی حق و باطل, عدل
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
روز قدس نشان‌ دهنده‌ ی صف ‌بندی حق و باطل، صف ‌بندی عدل در مقابل ظلم است.