[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :خطبه‌های نماز عید سعید فطر - 1388/06/29
عنوان فیش : اعتماد به نفس ملی, شناخت استعدادها, دستاوردهای دفاع مقدس, دفاع مقدس
کلیدواژه(ها) : اعتماد به نفس ملی, شناخت استعدادها, دستاوردهای دفاع مقدس, دفاع مقدس
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ملت ایران روح اعتماد به نفس ملی را به وسیله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی هشت سال دفاع قدرتمندانه توانست در خود تقویت كند، توانست استعدادها را در خود شكوفا كند، توانست ظرفیتهای ناشناخته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی خود را بشناسد.

مربوط به :خطبه‌های نماز عید سعید فطر - 1388/06/29
عنوان فیش : جهاد, دفاع مقدس, جهاد ملی
کلیدواژه(ها) : جهاد, دفاع مقدس, جهاد ملی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
دفاع مقدس جهاد بزرگ دینی و ملی ملت ایران بود