[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای هیئت دولت - 1388/06/16
عنوان فیش : استحکام ساخت درونی, تزکیه نفس, توکل به خدا, رابطه با خدا
کلیدواژه(ها) : استحکام ساخت درونی, تزکیه نفس, توکل به خدا, رابطه با خدا
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
باید دل را، باطن را آنچنان محكم كرد كه بر همه‌‌‌‌‌‌ی كاستی‌‌‌‌‌‌ها و كمبودهای ظاهری و جسمانی و محیطی فائق بیاید. این هم با توكل به خدای متعال و با توجه به خدای متعال حاصل خواهد شد، بدانید.