[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در مراسم بیستمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله) - 1388/03/14
عنوان فیش : اعتماد به نفس ملی, پیشرفت
کلیدواژه(ها) : اعتماد به نفس ملی, پیشرفت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
خودباوری و اعتماد به نفس ملی یكی از اركان اساسی پیشرفت هر كشور است.