[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مردم سقز - 1388/02/29
عنوان فیش : عزت ملی
کلیدواژه(ها) : عزت ملی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
پروردگارا! این جوانان برومند و عزیز را برای کردستان، برای کشور عزیز ایران حفظ کن؛ توفیقات خودت را شامل حال آنان بگردان. پروردگارا! گره‏ها را از کار مردم ما در همه‏ی نقاط کشور و در این نقطه باز کن. پروردگارا! روز به روز عزت ملت ایران را در مقابل ملتهای دیگر و در مقابل زورگویان و قلدران افزایش بده. پروردگارا! ما را بندگان صالح و شایسته‏ی خودت قرار بده؛ آنچه گفتیم و آنچه شنیدیم، به کرمت از ما قبول کن؛ و توفیق عمل به ما ارزانی بدار.