[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :پیام به اتحادیه انجمن‌های اسلامی شبه قاره هند - 1387/11/26
عنوان فیش : پیشرفت علمی ایران
کلیدواژه(ها) : پیشرفت علمی ایران
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
هرچه زمان به پیش می‏رود، امید ملت ایران به نسل جوانِ درس خوانده و بالنده‏اش بیشتر می‏شود. جوانان این ملت در همه‏ی میدان‏ها توانسته‏اند برتری‏ها و درخشندگی‏های خود را به اثبات برسانند. سیاست دشمنانِ ایران آزاد و سرافراز، در دوران‏های گذشته، از کار انداختن بازوی جوان کشور بوده است؛ با وسوسه‏های نومیدساز، با کشاندن به بیهودگی و فساد، و با بسیاری ترفندهای دیگر. این سیاست در دوران پس از انقلاب اسلامی نیز ادامه یافته و ابزارهای پیشرفته‏ی‏ ارتباطات به کمک آن شتافته است. ولی همّت و مسئولیت‏شناسی جوانان انقلاب نگذاشته است دشمنان ایران به هدف برسند. پیشرفت‏های علمی‏، اجتماعی و سیاسی کشور و حال و هوای شوق و همّت در میان نسل جوان نمایشگر افق‏های روشنی است که ملت ایران شایسته‏ی رسیدن به آن است.
عزیزان! با توکل به خدای حکیم و علیم و با فهم درستِ رسالتی که امروز بر دوش همه و بطور ویژه بر دوش جوانان است، راه آینده را هموار کنید. فراگیری و پژوهش و نوآوری را وظیفه بدانید، و نیازهای امروز و فردای کشورتان را در گزینش رشته‏های درسی و نیز در همه‏ی برنامه‏های خود در نظر بگیرید. آینده متعلق به شما است. برای ساختن آن از خداوند کمک بخواهید و همه‏ی تلاشتان را به کار برید.