[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار نخبگان علمی و اساتید دانشگاه‌ها - 1387/07/03
عنوان فیش : جهاد, پیشرفت, جهاد علمی, تلاشگری, امیدواری
کلیدواژه(ها) : جهاد, پیشرفت, جهاد علمی, تلاشگری, امیدواری
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
جهاد فقط در میدان جنگ نیست، در میدان علم هم مثل بقیه‌ی میادین زندگی، جهاد لازم است. جهاد یعنی تلاش بی‌وقفه، همراه با خطرپذیری و پیشرفت و امید به آینده.

مربوط به :بیانات در دیدار نخبگان علمی و اساتید دانشگاه‌ها - 1387/07/03
عنوان فیش : جهاد علمی, جهاد, تلاشگری, پیشرفت, امیدواری
کلیدواژه(ها) : جهاد علمی, جهاد, تلاشگری, پیشرفت, امیدواری
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
جهاد یعنی تلاش بی‌وقفه، همراه با خطرپذیری - در حد معقول البته - و پیشرفت و امید به آینده.