[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در مراسم نوزدهمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله) - 1387/03/14
عنوان فیش : پیشرفت علمی ایران
کلیدواژه(ها) : پیشرفت علمی ایران
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
یک نکته‏ی اساسی دیگر در وصیّت‏نامه و در بیانات امام، مسئله‏ی مواجهه‏ی با زورگویان عالم است. قدرتهای سلطه‏گر و زورگوی جهانی البته در طول تاریخ همیشه بوده‏اند، اما با پیشرفت‏ علم‏ و صنعت و با امکانات ارتباطاتی مدرن، این سلطه‏گری برای آن‏ها آسان‏تر شده است. لذا می‏بینید آمریکائی‏ها نسبت به همه‏ی جهان ابراز طمع‏ورزی می‏کنند و با این بهانه که منافع ما در فلان‏جا به خطر افتاده است، وارد می‏شوند. گویا منافع آن‏ها بر منافع همه‏ی دنیا ترجیح دارد؛ بر منافع ملتها ترجیح دارد. خوب، در مقابل این زورگوئی و گردن‏کلفتی و حرف‏نشنوی و حق‏ناشناسی چه جور باید برخورد کرد؟ دو جور برخورد وجود دارد: یک برخورد، تسلیم است؛ یک برخورد، مقاومت است. تسلیم در مقابل زورگویان جهان، زورگو را به زورگوئی تشویق می‏کند. تسلیم ملتها، تسلیم سیاسیون عالم، تسلیم روشن‏فکران جوامع مختلف در مقابل زورگوئی‏های استکبار جهانی، مشوق آن‏ها در پیشرفت است؛ مشوق آن‏ها در زورگوئی بیشتر است. برای ملتها یک راه حقیقی بیشتر باقی نمی‏ماند و آن مقاومت است. اگر یک ملتی می‏خواهد شر زورگوئی زورگویان- و امروز شر آمریکا- را از سر خود کم کند، باید در مقابل زورگوئی آمریکا با قدرت و صلابت تمام بایستد.