[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مردم و عشایر شهرستان نورآباد ممسنی - 1387/02/15
عنوان فیش : عزت ملی
کلیدواژه(ها) : عزت ملی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
ملت ایران در طول این سی سال، مشکلاتی را هم متحمل شده‏اند؛ ولی عزّت ملی هزینه دارد؛ هیچ کشوری بدون دادن هزینه‏ی لازم، به عزت ملی، به استقلال ملی و به هویت برتر خود، دست پیدا نمی‏کند؛ باید هزینه‏اش را پرداخت. ملت ما این هزینه را پرداخته است و بازهم خواهد پرداخت. من خطاب به این ابرقدرت‏ها و عمال آن‏ها که چشمهایشان را می‏بندند، واقعیات را نمی‏بینند و دهانهاشان را باز می‏کنند به تهدید کردن و عربده کشیدن، به آن‏ها می‏گویم: تهدید، ملت ایران را وادار به عقب‏نشینی نمی‏کند. تهدید نمی‏تواند ملت ما را از این راهی که در پیش گرفته است منصرف بکند: راه به سوی کمال، راه به سوی عزت کامل، راه به سوی استقلال کامل، راه به سوی پیاده شدن کامل ارکان دین در این کشور که اسلام عزیز بتواند همه‏ی مشکلات ما را برطرف بکند. این راهی است که ملت ایران در پیش گرفته و از این راه منصرف نخواهد شد. دشمن نمی‏تواند با تهدید کاری بکند. این روزها باز صدای تهدیدشان بلند شده است: امریکا و صهیونیستها یک‏جور، بعضی از دولتهای اروپائی هم جاهلانه و ناخردمندانه، دنباله‏روِ امریکا! مگر ملت ایران را تجربه نکردید؟ مگر این ملت عظیم و مقاوم را نیازمودید؟ ما راه خودمان را با قدرت ادامه خواهیم داد و نمی‏گذاریم مستکبران عالم، حق این ملت را پایمال کنند. این تکلیف ما، وظیفه‏ی ما و حق این ملت عظیم است که ما باید به مقتضای مسئولیتمان، این حق را ادا کنیم؛ باید نگذاریم دشمن با شیوه‏های گوناگون، با روشهای مختلف، با جنگ روانی و با انواع و اقسام حیله‏ها و ترفندها حق این ملت را پامال کند و به فضل پروردگار نخواهیم گذاشت.