[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات‌ در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های شیراز - 1387/02/14
عنوان فیش : پیشرفت علمی ایران
کلیدواژه(ها) : پیشرفت علمی ایران
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
آمریکا با همه‏ی توان خودش امروز در مقابل ملت ایران ایستاده است. این همه‏ی توان آمریکاست؛ توان تبلیغاتی، توان سیاسی، توان اقتصادی، نفوذ بین‏المللی. بعضی تصورشان این است که در درون آمریکا دولتهای آمریکائی احتیاج دارند به اینکه در بیرون خودشان یک دشمن داشته باشند. برای همین است که نظام اسلامی را دائم بزرگ می‏کنند؛ جمهوری اسلامی را به عنوان یک خطر بزرگ معرفی می‏کنند. این البته درست است.یکی از سیاستهای رهبران آمریکا همین است که برای اینکه مشکلات درونی، تبعیض‏هائی که وجود دارد، اختلاف طبقاتی‏های عجیبی که وجود دارد، گرفتاری‏های فراوانی که مردم آمریکا دارند، برای اینکه مردم را از این مسائل منصرف کنند، همیشه یک دشمنی در بیرون لازم دارند. این را فهمیده‏ایم و اطلاع داریم؛ اما مسئله‏ی بزرگ کردن ایران یک مسئله‏ی بنیانی است در تفکر سیاستمداران سلطه در آمریکا؛ حقیقتاً همین‏طور است. قوام آن‏ها به تجاوزطلبی و به سلطه و دست‏اندازی به اینجا و آنجای دنیاست. دولتها را قانع کردند، ملتها را هم ساکت کردند. تنها پرچمی که در مقابل آن‏ها ایستاده است، دولت و ملتِ بدون تفاوت کجاست؟ جمهوری اسلامی. آحاد مردم و دولت، همراه آن‏ها؛ و رئیس‏جمهور، همراه آن‏ها؛ و مسئولین کشور، همراه آن‏ها، بدون تقیه ظلم را نفی می‏کنند، تبعیض را نفی می‏کنند، دست‏اندازی را نفی می‏کنند؛ این خطر بزرگی است برای آن قدرتی که به درون حصارهای ملیِ خودش، خودش را محدود نمی‏کند. چون فریاد این ملت، قیام این ملت برای ملتهای دیگر بیدارکننده است، هشداردهنده است، کمااینکه بوده تا حالا؛ کمااینکه این بیداری به وجود آمده است. خوب، این‏ها احساس خطر می‏کنند. همه‏ی تلاششان را هم گذاشته‏اند، ولی با همه‏ی این‏ها ملت ایران، شما جوانان، شما دانشجویان می‏توانید در مقابل همه‏ی این‏ها بایستید و بر همه‏ی این‏ها غلبه پیدا کنید؛ اما شرائطی دارد. ما امروز از بیست سال قبل، از سی سال قبل خیلی جلوتریم، تجربه‏مان بیشتر است، مدیریتهایمان قوی‏تر است، توانائی‏های علمی‏ ما بمراتب جلوتر است، قدرت تحرک اقتصادیمان بمراتب از آن روز بیشتر است، تصورات ما از پیشرفت‏ نسبت به آن روزها خیلی بهتر است.