[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مردم شیراز - 1387/02/11
عنوان فیش : استقلال‌طلبی, دفاع مقدس, استقلال ملی, افتخارات ملی, قدرت ملی, دستاوردهای دفاع مقدس
کلیدواژه(ها) : استقلال‌طلبی, دفاع مقدس, استقلال ملی, افتخارات ملی, قدرت ملی, دستاوردهای دفاع مقدس
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ملت ايران هشت سال جنگ را تحمل كرد، چون اين هزينه‌ى دست يافتن به استقلال ملت و قدرت ملى و افتخار ملى بود.