[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی - 1387/01/01
عنوان فیش : عدالت و پیشرفت, پیشرفت, عدالت, فقر, عقب‌ ماندگی
کلیدواژه(ها) : عدالت و پیشرفت, پیشرفت, عدالت, فقر, عقب‌ ماندگی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
عدالت بدون پیشرفت یعنی برابری در عقب‌ماندگی و فقر.

مربوط به :بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی - 1387/01/01
عنوان فیش : عدالت و پیشرفت, عدالت, پیشرفت
کلیدواژه(ها) : عدالت و پیشرفت, عدالت, پیشرفت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
نه عدالت بدون پیشرفت مطلوب است، نه پیشرفت بدون عدالت.

مربوط به :بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی - 1387/01/01
عنوان فیش : عدالت و پیشرفت, پیشرفت, عدالت, عدالت‏خواهی, فقر, عقب‌ ماندگی
کلیدواژه(ها) : عدالت و پیشرفت, پیشرفت, عدالت, عدالت‏خواهی, فقر, عقب‌ ماندگی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
عدالت بدون پیشرفت یعنی برابری در عقب‌ماندگی، برابری در فقر؛ این را نمی‌خواهیم. پیشرفت بدون عدالت را هم هرگز مطالبه نمی‌کنیم؛ پیشرفت، همراه با عدالت.