[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار نخبگان جوان - 1386/06/12
عنوان فیش : پیشرفت علمی ایران, حرکت علمی ایران, پیشرفت‏ علمی و فناوری, علم‌آموزی, تحصیل علم و دانش, نیازهای کشور
کلیدواژه(ها) : پیشرفت علمی ایران, حرکت علمی ایران, پیشرفت‏ علمی و فناوری, علم‌آموزی, تحصیل علم و دانش, نیازهای کشور
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
علم‌، پیشرفت‌ علمی و فراگیری، نیاز اول كشور ماست.

مربوط به :بیانات در دیدار نخبگان جوان - 1386/06/12
عنوان فیش : پیشرفت علمی ایران, شکستن مرزهای دانش, حرکت علمی ایران, حرکت علمی ایران, پیشرفت‏ علمی و فناوری
کلیدواژه(ها) : پیشرفت علمی ایران, شکستن مرزهای دانش, حرکت علمی ایران, حرکت علمی ایران, پیشرفت‏ علمی و فناوری
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
همتتان را پیشرفت‌ در زمینه‌ی دانش و شكستن مرزهای علم قرار بدهید.