[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم - 1395/05/11
عنوان فیش : قرآن
کلیدواژه(ها) : قرآن
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
آیات کریمه و کلمات قرآن، در هر جایی، در هر وقتی که تلاوت و خوانده بشود، مایه‌ی روحانیّت و معنویّت و برکت است.