[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم ‌در آستانه انتخابات‌ مجلس خبرگان - 1385/09/22
عنوان فیش : عزت ملی
کلیدواژه(ها) : عزت ملی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
مسئله‏ی حضور ملت ایران در صحنه‏های مختلف اداره‏ی کشور، یک پدیده‏ی بسیار برجسته و ممتاز است. خطاست اگر خیال کنیم که حضور ملت ایران، فقط در صحنه‏ی انتخابات نمایان و نشان‏دار است. بله، انتخابات در نظام جمهوری اسلامی همیشه در طول این بیست و هفت سال، یک مقطع درخشان برای ملت بوده است و نشان‏دهنده‏ی عمق اعتقاد این ملت و این نظام به دخالت مردم در سرنوشت خود محسوب شده است؛ ولی عمق، برکات، گستره و آثار حضور ملت ایران بیش از این‏هاست. امروز اگر در صحنه‏ی داخلی و پیشرفتهای گوناگون علمی و فنی و اجتماعی و اقتصادی‏ای که در کشور مشاهده می‏شود و همچنین در صحنه‏ی بین‏المللی، عزت ملت ایران و برجستگی و شاخص شدن سیاستهای این ملت در منطقه و سطح جهان یک پدیده‏ی مهمی است و همه‏ی تحلیلگران و چشمهای بینا و کاوشگر را به خود جلب کرده است، همه‏ی این‏ها محصول حضور مردم در صحنه‏های گوناگون است.