[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم ‌در آستانه انتخابات‌ مجلس خبرگان - 1385/09/22
عنوان فیش : مسئله هسته‌ای ایران
کلیدواژه(ها) : مسئله هسته‌ای ایران
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
همین شعار انرژی هسته‌ای - كه مردم ما در هر نقطه‌ی كشور و به هر مناسبتی آن را مطرح می‌كنند و یك خواست ملی را اینطور در صحنه تجسم و عینیت می‌بخشند - نشان‌دهنده‌ی حضور آگاهانه‌ی مردم در صحنه است. حضور مردم در صحنه، معنایش این است كه آحاد مردم - پیر و جوان، قشرهای مختلف، مرد و زن در هر نقطه‌ای از كشور - مسائل اساسی كشور را مسائل خودشان بدانند؛ مسائل علمی و پیشرفت علمی و فنی را مسئله‌ی اساسی خودشان به حساب آورند؛ پایبندی كشور و نظام و مسئولان به ارزشهای اساسی انقلاب را به عنوان یك خواست حقیقی خودشان همه‌جا مطرح و مطالبه كنند؛ اینها حضور مردم در صحنه است. حضور مردم در صحنه یعنی بی‌تفاوت نبودن؛ سرنوشت كشور را رها نكردن؛ بی‌رغبت نبودن نسبت به حوادثی كه در كشور می‌گذرد؛ این معنای حضور در صحنه است.

مربوط به :بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم ‌در آستانه انتخابات‌ مجلس خبرگان - 1385/09/22
عنوان فیش : مسئله هسته‌ای ایران
کلیدواژه(ها) : مسئله هسته‌ای ایران
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
این حرف مستكبران و قدرت‌مداران دنیا و صاحبان امر و نهی در مسائل جهانی است كه اعتراف می‌كنند بدون حضور و خواست ایران، مسائل مهم منطقه‌ی خاورمیانه قابل حل شدن نیست؛ باید نظر ایران را خواست؛ باید نظر ملت ایران را دانست. عملاً هم آنجایی كه ملت بر یك چیزی پافشاری می‌كند، همه‌ی دستگاههای قدرت جهانی - بر روی هم - نمی‌توانند در مقابل خواست ملت ایران حرف خودشان را پیش ببرند. در همین قضیه‌ی انرژی هسته‌ای، همه بر این متفق شدند كه ایران باید این فناوری و پیشرفت را نداشته باشد؛ اما ملت ایران یكپارچه بر دارا شدنِ این حق پافشاری كردند؛ و نتیجه این شده است كه خود را به مراحل بسیار پیشرفته‌ی این كار رسانده‌اند؛ و البته این پایان كار نیست؛ باز هم ان‌شاءاللَّه پیشرفتهای بیشتری خواهند داشت.