[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران حج - 1385/09/01
عنوان فیش : نفرت از استکبار, جهان اسلام, رژیم صهیونیستی, صهیونیسم بین‌‏الملل, ایالات متحده امریکا, استکبار
کلیدواژه(ها) : نفرت از استکبار, جهان اسلام, رژیم صهیونیستی, صهیونیسم بین‌‏الملل, ایالات متحده امریکا, استکبار
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امروز در دنیاى اسلام نفرت از استکبار، نفرت از امریکا بالخصوص و نفرت از صهیونیستها و رفتارهاى آنها روزبه‌روز بیشتر شده است.