[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها - 1385/07/13
عنوان فیش : هویت ایرانی, افتخارات ملی, جهان اسلام
کلیدواژه(ها) : هویت ایرانی, افتخارات ملی, جهان اسلام
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
واقعاً افتخار دارد ایرانی بودن؛ آن هم ایرانی که امروز به خاطر مواضع سیاسی‌اش و مواضع بین‌المللی‌اش در دنیای اسلام، عزیزترین است.