[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی - 1385/03/29
عنوان فیش : مردم, ایمان, معنویت‎گرایی, نعمت الهی
کلیدواژه(ها) : مردم, ایمان, معنویت‎گرایی, نعمت الهی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امروز مردم توانسته‌اند فکر، ایمان و معنویت خودشان را در فضای فرهنگی کشور حاکم کنند. این، نعمتِ بزرگی است.