[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی - 1385/03/29
عنوان فیش : مسئله هسته‌ای ایران
کلیدواژه(ها) : مسئله هسته‌ای ایران
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
نعمت بزرگ دیگری كه امروز در كشور ما وجود دارد، شكوفایی استعدادهاست. آن روز این جوانهای فعالِ در انرژی هسته‌ای به همین حسینیه آمده بودند و یك نمایشگاه درست كرده بودند؛ یك عرصه‌ی مینیاتوری از یك حركت و واقعیت عظیم، كه انسان از دیدن این همه پیشرفت لذت می‌برد؛ اما من بیشتر از دیدن این جوانها لذت بردم. یك جوان كم‌سال، متدین و دارای عرق و همت، رئیس یك مجموعه‌ی بزرگ است - افراد را آقای آقازاده به ما معرفی می‌كرد - یك جوان، فلان پروژه‌ی عظیم را راه انداخته است؛ انسان حظ می‌كند. این جوانهای ما كجا بودند؟! اینها را كه ما از خارج نیاورده‌ایم. اینها همین زمین حاصلخیزِ فطرت انسانی در كشور ما هستند. تربیت باران و خورشید انقلاب و اسلام اینها را بارور كرد و رشد و شكوفایی داد. نظیر این در صد جای دیگر هست. حالا انرژی هسته‌ای معروف شده، این را می‌دانند؛ اما در جاهای دیگر هم نظیر اینها وجود دارد و من خودم از نزدیك مواردی را دیده‌ام.

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی - 1385/03/29
عنوان فیش : مسئله هسته‌ای ایران
کلیدواژه(ها) : مسئله هسته‌ای ایران
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
اصل چهارم، تقویت خودباوری و اعتماد به نفس ملی است. این اعتماد به نفس، در همه جاست. ما اكنون در زمینه‌ی مثلاً علوم تجربی،نمونه‌هایی‌اش را دیده‌ایم كه حالا یكی‌اش فناوری هسته‌ای است، یكی‌اش تولید سلولهای بنیادی است، یكی‌اش كارهای خوبی است كه در بخشهای گوناگون انجام داده‌اند و من حالا نمی‌خواهم پیش از موعد آنها را تصریح و بیان كنم، كه به نفع پیشرفت دانش بشری هم هست.