[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان سازمان انرژی اتمی و کارشناسان هسته‌ای‌ - 1385/03/25
عنوان فیش : نفت, منافع انرژی هسته ای, پیشرفت هسته‌ای ایران, مسئله هسته‌ای ایران
کلیدواژه(ها) : نفت, منافع انرژی هسته ای, پیشرفت هسته‌ای ایران, مسئله هسته‌ای ایران
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اهمّیت به کارگیری انرژی هسته‌ای و به دست آوردن فنّاوری هسته‌ای در کشور ما، از کشف و استخراج نفت بیشتر است.

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان سازمان انرژی اتمی و کارشناسان هسته‌ای‌ - 1385/03/25
عنوان فیش : مسئله هسته‌ای ایران
کلیدواژه(ها) : مسئله هسته‌ای ایران
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
من به شما بگویم كه اهمیت به كارگیری انرژی هسته‌ای و به دست آوردن فناوری هسته‌ای در كشور ما، از كشف و استخراج نفت - آن روزی كه برای اول‌بار در كشور ما نفت استخراج شد - بیشتر است.