[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار بسیجیان‌ - 1385/01/06
عنوان فیش : اخلاق اجتماعی, اخلاق اسلامی, تربیت اخلاقی, خودسازی اخلاقی, جهاد اخلاقی, تزکیه نفس
کلیدواژه(ها) : اخلاق اجتماعی, اخلاق اسلامی, تربیت اخلاقی, خودسازی اخلاقی, جهاد اخلاقی, تزکیه نفس
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
برای اینكه در جامعه اخلاق استقرار پیدا كند، دو چیز لازم داریم: یكی تمرین و مجاهدت خود ماست و یكی هم آموزش‌های اخلاقی .