[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی - 1384/10/13
عنوان فیش : رویشها و ریزشهای انقلاب اسلامی
کلیدواژه(ها) : رویشها و ریزشهای انقلاب اسلامی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
من معتقدم عمق و ریشه‏های انقلاب، به عمقِ باورهای دینی مردم این سرزمین است؛ چیزی نیست که با این هیجانات و حرکت‏های سطحی و گوناگون بشود آن را برکَند. ما شاهد رشد و رویش یک طبقه‏ی جوانِ علاقه‏مند، مؤمن، جستجوگر در زمینه‏ی انقلاب، و پیدایش زبدگانی در این زمینه هستیم؛ این قابل انکار نیست؛ هم در دانشگاه‏هامان، هم در حوزه‏ی علمیه‏مان، هم در سطح جامعه‏مان، لیکن عوارض سطحی اگر علاج نشوند، بتدریج به عمق کشیده می‏شوند. اگر بیماری و آفت را که در پوسته‏ی دندان هست علاج نکنیم، بتدریج به قلع خود آن دندان منتهی خواهد شد؛ در این هم هیچ تردیدی نباید کرد.