[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات‌ در دیدار کارگزاران نظام - 1384/08/08
عنوان فیش : ظرفیت درون‌زا
کلیدواژه(ها) : ظرفیت درون‌زا
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
از توانایی‌ها و ظرفیت‌های موجود هم نباید غفلت كنیم. یكی از پایه‌های اقتدار ملی این است كه مسؤولان كشور و آحاد ملت اعتقاد داشته باشند می‌توانند این راهها را طی كنند و این كارها را انجام دهند؛ خود را عاجز، بی دست و پا و در محیط بن‌بست احساس نكنند. این را باید به مردم بدهیم؛ این از جمله‌ی وظایف ماست؛ این جزو كارهایی است كه دولت باید انجام دهد. موجبات اقتدار ملی جزو كارهایی است كه مربوط به حكومت است و دستگاه‌های حكومتی باید انجام دهند. البته توهم قدرت هم نداشته باشیم. آنچه را كه نمی‌توانیم، با تخیل و توهم و خیال‌پردازی برای خودمان فرض نكنیم؛ غفلت از قدرت واقعی و حقیقی خودمان نداشته باشیم.