[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات‌ در دیدار کارگزاران نظام - 1384/08/08
عنوان فیش : نقشه دشمن, توبه, غفلت, غفلت از دشمن, دشمن
کلیدواژه(ها) : نقشه دشمن, توبه, غفلت, غفلت از دشمن, دشمن
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
هر چه از دشمن و توطئه‌های دشمن غفلت کرده‌ایم، بایستی از آن استغفار و توبه کنیم.