[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات‌ در دیدار کارگزاران نظام - 1384/08/08
عنوان فیش : اقتدار ملی, اخلاق اسلامی, حرکت علمی ایران
کلیدواژه(ها) : اقتدار ملی, اخلاق اسلامی, حرکت علمی ایران
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اقتدار ملی با علم و اخلاق تامین می‌شود.