[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در خطبه‌‌های نماز جمعه‌ی تهران‌‌ - 1384/07/29
عنوان فیش : مردم, استکبار, مقاومت ملت ایران, استکبارستیزی
کلیدواژه(ها) : مردم, استکبار, مقاومت ملت ایران, استکبارستیزی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
این ملت، ملتی نیست که زیر بار زور و تحمیل امریکا و غیرامریکا برود.