[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار دانشجویان برگزیده و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی - 1384/07/24
عنوان فیش : اقتدار علمی, اقتدار ملی, حرکت علمی ایران, پیشرفت علمی ایران
کلیدواژه(ها) : اقتدار علمی, اقتدار ملی, حرکت علمی ایران, پیشرفت علمی ایران
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
من بارها گفته‌ام، باز هم می‌گویم و باز هم بارها تأکید خواهم کرد که پایه و زیربنای اقتدار آینده‌ی شما ملت عزیز در قدرت علمی است.