[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اساتید دانشگاه‌ - 1384/07/21
عنوان فیش : حرکت علمی ایران
کلیدواژه(ها) : حرکت علمی ایران
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
امروز کشور ما خوشبختانه دوره‌یی را می‌گذراند که دو آگاهی در آن هست: یکی آگاهی به توانایی و استعداد ذاتی خود؛ دوم آگاهی به این‌که قدرتهای در پی سیطره‌ی بر کشور ما و بر کشورهای نظیر ما، مهمترین معارضِ دانشمند شدن و پیشرفت علمی کشور ما هستند. یعنی آگاهی به معنای خودشناسی، و آگاهی به معنای دشمن‌شناسی و توطئه‌شناسی. به برکت این دو آگاهی، این امید وجود دارد که ما بتوانیم به پیشرفتهای عظیم علمی نایل شویم.
اخیراً در یکی از مطبوعات داخلی مطلبی را دیدم که از یک مؤسسه‌ی آماریِ مهم در امریکا راجع به ایرانیان مقیم امریکا - یا به قول آنها، امریکایی‌های ایرانی‌تبار - نوشته بود که سطح معلومات و سطح پیشرفت علمی اینها چند برابر متوسط مردم امریکاست. این، چیز خیلی مهمی است. ما در داخل کشور همین را داریم مشاهده می‌کنیم. هیچ بُعدی هم ندارد که کسانی که بخصوص روی ایران تلاش خصمانه کردند و سعی کردند حرکت علمی را در این کشور دچار مشکل کنند، به این استعداد وافر و جوشان ایرانی واقف بودند؛ می‌دانستند که اگر عنصر ایرانی وارد میدان علم شود، علم از انحصار خارج خواهد شد.

مربوط به :بیانات در دیدار اساتید دانشگاه‌ - 1384/07/21
عنوان فیش : پیشرفت‏ علمی و فناوری, حرکت علمی ایران, پیشرفت علمی ایران, مسائل اساسی کشور, اصلی ـ فرعی کردن امور
کلیدواژه(ها) : پیشرفت‏ علمی و فناوری, حرکت علمی ایران, پیشرفت علمی ایران, مسائل اساسی کشور, اصلی ـ فرعی کردن امور
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
این را بدانید که اعتقاد راسخ بر این است که پیشرفت علمی و رشد علمی در رأس همه‌ی کارهای اساسی برای پیشرفت کشور باشد.

مربوط به :بیانات در دیدار اساتید دانشگاه‌ - 1384/07/21
عنوان فیش : سازندگی کشور, تربیت نیروی انسانی, سرمایه‌گذاری انسانی, نیروی انسانی, حرکت علمی ایران, پیشرفت علمی ایران, عقب‌ماندگی علمی ایران, مسائل اساسی کشور, اصلی ـ فرعی کردن امور
کلیدواژه(ها) : سازندگی کشور, تربیت نیروی انسانی, سرمایه‌گذاری انسانی, نیروی انسانی, حرکت علمی ایران, پیشرفت علمی ایران, عقب‌ماندگی علمی ایران, مسائل اساسی کشور, اصلی ـ فرعی کردن امور
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مهمترین زیرساخت کشور، زیرساخت انسانی است به وسیله‌ی علم. ما باید خود را از فقر علمی نجات دهیم؛ این مسأله‌ی اول و اساسی ماست.