[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان دستگاه قضایی - 1384/04/07
عنوان فیش : عزت ملی, مردم, استقلال, استقلال ملی, اهداف انقلاب اسلامی
کلیدواژه(ها) : عزت ملی, مردم, استقلال, استقلال ملی, اهداف انقلاب اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ملت ایران به دنبال استقلال و به دنبال آرمانهای انقلاب اسلامی و به دنبال عزت ملی و اسلامی خود هست.