[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در مراسم شانزدهمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله) - 1384/03/14
عنوان فیش : امام خمینی(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه), عدالت, عزت, ایمان, پیشرفت, راه امام خمینی
کلیدواژه(ها) : امام خمینی(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه), عدالت, عزت, ایمان, پیشرفت, راه امام خمینی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
راه امام، راه ایمان، عدالت، پیشرفت مادی و عزت است.