[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :‌بیانات در دیدار مردم شهرستان رفسنجان‌ - 1384/02/18
عنوان فیش : رستگاری انسان, تمسک به دین, حکومت‎ اسلامی, امت اسلامی, جهان اسلام
کلیدواژه(ها) : رستگاری انسان, تمسک به دین, حکومت‎ اسلامی, امت اسلامی, جهان اسلام
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
جاذبه‌ی نظام اسلامی برای ملتهای مسلمان در سراسر دنیا در همین نکته‌ی اساسی نهفته بود که اسلام را تضمین‌کننده‌ی سعادت جوامع اسلامی دانست.