[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از معلمان استان کرمان - 1384/02/12
عنوان فیش : پیشرفت, رشد اقتصادی, پیشرفت ملت ایران, ایمان, انگیزه
کلیدواژه(ها) : پیشرفت, رشد اقتصادی, پیشرفت ملت ایران, ایمان, انگیزه
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اگر ما می‌خواهیم این كشور پیشرفت صنعتی، مادی و فرهنگی كند، رتبه‌ی اول منطقه را حائز شود، این در سایه‌ی انگیزش دینی و ایمان امكان‌پذیر است.