[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مردم کرمان‌ - 1384/02/11
عنوان فیش : استکبار, استقلال, امت بزرگ اسلامی, هویت اسلامی
کلیدواژه(ها) : استکبار, استقلال, امت بزرگ اسلامی, هویت اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
آنچه امروز برای استکبار جهانی یک خطر تلقی می‌شود، این است که ملت‌های مسلمان هویت و شخصیت و اصالت و استقلال خود را جدی بگیرند.

مربوط به :بیانات در دیدار مردم کرمان‌ - 1384/02/11
عنوان فیش : ایالات متحده امریکا, استکبار, عصبانیت دشمن, استقلال, استقلال فکری
کلیدواژه(ها) : ایالات متحده امریکا, استکبار, عصبانیت دشمن, استقلال, استقلال فکری
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
آنچه امریکا و دیگر مستکبران عالم را عصبانی می‌کند، این است که یک ملت خودش بخواهد بداند و تصمیم بگیرد.