[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1384/02/06
عنوان فیش : استکبار, وحدت, وحدت اسلامی, دشمن, ترس دشمن
کلیدواژه(ها) : استکبار, وحدت, وحدت اسلامی, دشمن, ترس دشمن
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
استکبار جهانی، طمعگاران در کشورهای اسلامی، و مداخله‌جویان در میان دولتها و کشورهای اسلامی از وحدت امت اسلامی در هراسند.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1384/02/06
عنوان فیش : اقتدارگرایی, نظام سلطه, قدرتهای سلطه ‏گر, استکبار
کلیدواژه(ها) : اقتدارگرایی, نظام سلطه, قدرتهای سلطه ‏گر, استکبار
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
تظاهر ابرقدرتها به اقتدار، بیش از اقتدار واقعی آنهاست.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1384/02/06
عنوان فیش : قدرتهای سلطه ‏گر, نظام سلطه, استکبار, ترس از دشمن, ترساندن مردم
کلیدواژه(ها) : قدرتهای سلطه ‏گر, نظام سلطه, استکبار, ترس از دشمن, ترساندن مردم
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
آنها(ابرقدرتها) تظاهر به اقتدار می‌کنند، برای این‌که با ابهت و چهره‌ی اخم‌آلودِ خودشان ملتها را بترسانند؛ اما این‌طور نیست که آنها واقعاً قدرتی داشته باشند.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1384/02/06
عنوان فیش : بلندگوهای صهیونیستی و استکباری, عملکرد استکبار, تبلیغات دشمن, استکبار, ایالات متحده امریکا, رژیم صهیونیستی, صهیونیسم بین‌‏الملل, اختلاف‌افکنی, نقشه دشمن, توطئه تبلیغاتی, دشمن‌شناسی, هدف دشمن, تلاش دشمن, دشمن
کلیدواژه(ها) : بلندگوهای صهیونیستی و استکباری, عملکرد استکبار, تبلیغات دشمن, استکبار, ایالات متحده امریکا, رژیم صهیونیستی, صهیونیسم بین‌‏الملل, اختلاف‌افکنی, نقشه دشمن, توطئه تبلیغاتی, دشمن‌شناسی, هدف دشمن, تلاش دشمن, دشمن
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
دستگاه‌هاى استکبارى - امریکا و صهیونیسم - دایم با تبلیغات خودشان فضا را زهرآگین مى‌کنند، براى این‌که بین کشورهاى اسلامى و دولتهاى اسلامى اختلاف ایجاد کنند.