[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : اپوزیسیون
کلیدواژه(ها) : اپوزیسیون
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
همبستگی و اتحادتان را حفظ کنید. دشمن، اتحاد مردم را هدف گرفته است. دشمن، ساده‌لوحانه به نفوذی‌ها و مزدوران خود در میان مردم دل بسته؛ این یک خیال خام و واهی است. امروز امریکایی‌ها هدفهای خود را آشکار بیان می‌کنند؛ این هم یکی از نکبت‌های خدا برای مستکبران است. می‌گویند ما در ایران به کسانی که به اهداف امریکایی‌ها کمک کنند، کمک مالی می‌کنیم. اینها ملت ما را نشناخته‌اند؛ لذا صریحا سخن از این می‌گویند که ما می‌خواهیم در داخل ایران با پول، معارض و - به قول خودشان - اپوزیسیون درست کنیم. همه باید بدانند؛ کسی که با پول امریکا و با حمایت دولتمردان امریکا بخواهد برای منافع امریکا کار کند و قیافه‌ی اپوزیسیون به خودش بگیرد، در چشم ملت ایران منفورترین انسان است. همه‌ی ملت ایران، بخصوص نخبگان، جوانان، دانشجویان و کسانی‌که حوزه‌ی تأثیری فراتر از حول و حوش خودشان دارند، بدانند امروز علاج همه‌ی مشکلات این کشور، همبستگی و مشارکت عمومی است.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : مفاسد اقتصادی
کلیدواژه(ها) : مفاسد اقتصادی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
رئیس جمهور جایگاه بسیار والایی دارد؛ توانایی و اختیارات فراوانی از لحاظ قانونی متوجه رئیس جمهوری است؛ بودجه‌ی کشور در اختیار رئیس جمهور است؛ مدیران کشور در سطوح مختلف در اختیار رئیس جمهور هستند؛ بنابراین تعیین رئیس جمهور، یعنی تعیین مدیری که بتواند ثروت عظیم مردم را که در بودجه و امکانات و مدیریت‌های کشور متبلور است، به نحوی در سرتاسر آفاق این ملت گسترش دهد تا نیازهای مردم با این ثروت عظیم برآورده شود. ملت و کشور ما بر اثر تلاش دولتهای چند سال گذشته، ثروت متراکمی از امکانات به‌دست آورده است. مدیریت‌های آینده باید بتوانند این ثروت را افزایش دهند و آن را در زندگی مردم بگسترانند و با فساد به معنای واقعی کلمه مبارزه کنند. اگر ما ملت ایران این توفیق را پیدا کنیم که رخنه‌های فساد را در این مجموعه‌ی عظیم ببندیم، آن وقت معلوم خواهد شد که دستاوردهای انقلاب برای این مردم چقدر شیرین و گواراست و چگونه می‌تواند پاسخگوی نیازهای مردم باشد. انتخابات آینده به این دلایلی که گفتم، بسیار مهم است.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : پاسخگویی مسئولان
کلیدواژه(ها) : پاسخگویی مسئولان
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
این‌که ما هر سالی را به نامی و با شعاری موسوم می‌کنیم و سال را با این نام و با این شعار آغاز می‌کنیم، صرفا یک عمل تشریفاتی نیست. البته اسم‌ها مهم نیست؛ مهم مسماست؛ لیکن این نامگذاری‌ها به ما و ملت و مسؤولان نشان می‌دهد که چه می‌خواهیم و دنبال چه هستیم یا باید به دنبال چه باشیم. سال رفتار علوی، هدف والای ملت ایران و تکلیف بزرگ مسؤولان و دولتمردان را مشخص می‌کند. سال خدمت‌رسانی یا سال پاسخگویی، همه‌ی خطوطی را که مسؤولان کشور و همه‌ی ما باید دنبال کنیم، به ما نشان می‌دهد. این شعارها در واقع مطالبات ملت از ما مسؤولان است. اگر نهضت عدالتخواهی مطرح می‌شود، یا اگر نهضت نرم‌افزاری و تولید علم به‌عنوان یک جنبش عمومی مطرح می‌شود، یا اگر نهضت آزاداندیشی مطرح می‌شود، برای این است که همه‌ی مسؤولان و همه‌ی آحاد ملت احساس کنند که در این جهت مسؤولیت دارند. کشور به این شعارها نیاز دارد. البته می‌دانیم که بسیاری از این شعارها در سالهای خود به‌طور کامل تحقق پیدا نکرده است؛ لیکن کارهای زیادی هم صورت گرفته است. هر سال باید با تجربه‌های سالهای پیش، هم ملت و هم دولت راه خود را به سمت هدفهای والای این ملت و این کشور طی کنند و گامها را محکم‌تر و استوارتر بردارند.

همیشه نگاه این کشور و این ملت به عدالت و رفتار عادلانه‌ی علوی است و باید باشد؛ این را ما نباید فراموش کنیم. همیشه این ملت نیاز دارد به مسابقه‌ی خدمت‌رسانی میان مسؤولان؛ همیشه این ملت نیاز دارد به این‌که مسؤولان او پاسخگوی مسؤولیتهای بزرگ خودشان در مقابل ملت باشند و روح پرسشگری در مردم وجود داشته باشد و همیشه زنده بماند. اینها شعارهای گذرا نیست؛ ابعاد و جوانب گوناگون وظایف ما مسؤولان و همچنین مطالبات ملت را برای ما روشن می‌کند.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : آزاداندیشی
کلیدواژه(ها) : آزاداندیشی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
این‌که ما هر سالی را به نامی و با شعاری موسوم می‌کنیم و سال را با این نام و با این شعار آغاز می‌کنیم، صرفا یک عمل تشریفاتی نیست. البته اسم‌ها مهم نیست؛ مهم مسماست؛ لیکن این نامگذاری‌ها به ما و ملت و مسؤولان نشان می‌دهد که چه می‌خواهیم و دنبال چه هستیم یا باید به دنبال چه باشیم. سال رفتار علوی، هدف والای ملت ایران و تکلیف بزرگ مسؤولان و دولتمردان را مشخص می‌کند. سال خدمت‌رسانی یا سال پاسخگویی، همه‌ی خطوطی را که مسؤولان کشور و همه‌ی ما باید دنبال کنیم، به ما نشان می‌دهد. این شعارها در واقع مطالبات ملت از ما مسؤولان است. اگر نهضت عدالتخواهی مطرح می‌شود، یا اگر نهضت نرم‌افزاری و تولید علم به‌عنوان یک جنبش عمومی مطرح می‌شود، یا اگر نهضت آزاداندیشی مطرح می‌شود، برای این است که همه‌ی مسؤولان و همه‌ی آحاد ملت احساس کنند که در این جهت مسؤولیت دارند. کشور به این شعارها نیاز دارد. البته می‌دانیم که بسیاری از این شعارها در سالهای خود به‌طور کامل تحقق پیدا نکرده است؛ لیکن کارهای زیادی هم صورت گرفته است. هر سال باید با تجربه‌های سالهای پیش، هم ملت و هم دولت راه خود را به سمت هدفهای والای این ملت و این کشور طی کنند و گامها را محکم‌تر و استوارتر بردارند.


مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : نظام سلطه
کلیدواژه(ها) : نظام سلطه
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
کسانی‌که در گوشه و کنار نق می‌زنند و می‌گویند چرا به انرژی هسته‌یی چسبیده‌اید، غافلانه به نفع دشمنان ملت حرف می‌زنند؛ آنها هم بدانند امروز مسأله‌ی انرژی هسته‌یی بهانه‌ی تهدیدهای امریکاست. ابرقدرت، شأن خود را در تهدید کردن می‌داند. قدرت سلطه‌گر و زورگو کارش با تهدید پیش می‌رود و ملتهای دنیا و خیلی از دولتها متأسفانه در مقابل تهدیدهای اینها کوتاه می‌آیند و اینها را بیشتر بر امور خودشان مسلط می‌کنند. کار آنها تهدید است، و امروز بهانه‌ی تهدید آنها انرژی هسته‌یی است. این هم که نباشد، بهانه‌ی دیگری مطرح می‌کنند. خودشان تروریست پرورترین دولتهایند، اما ایران اسلامی و مسلمانها را متهم به تروریسم می‌کنند! سربازان و نیروهای امنیتی امریکا بدترین جنایتها را در نقاط اشغالی عراق و در زندان ابوغریب مرتکب می‌شوند - که یک نمونه از این همه، جنایت زندان ابوغریب است؛ والا نظایر آن زیاد است - به انسانها اهانت می‌کنند، حقوق انسانها را لگدمال می‌کنند؛ چه در این‌جا، چه در افغانستان، چه در زندانهای خودشان، چه در گوانتانامو؛ آنگاه دیگران را به نقض حقوق بشر متهم می‌کنند! تا آن‌جایی که بنده اطلاع دارم، هیچ دولتی را نمی‌شناسم که به قدر دولت امریکا ناقض حقوق بشر باشد. بنده با ملاحظه‌ی آمار و ارقام و حوادثی که در این چند سال پیش آمده - چیزی که جلوی چشم خود ما بوده است - به این نتیجه می‌رسم که شاید در دنیا دولتی نباشد که به قدر دولت امریکا نقض حقوق بشر کرده باشد. علاوه بر جنایات اینها در اطراف دنیا، در خود امریکا هم اینها جنایت و نقض حقوق بشر می‌کنند

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : اتحاد ملی و انسجام اسلامی
کلیدواژه(ها) : اتحاد ملی و انسجام اسلامی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
مهمترین سلاح ملت ایران برای خنثی کردن تهدیدها، همبستگی ملی و همدلی است. ملت ایران برای خنثی کردن تهدیدهای دشمن احتیاج به بمب اتمی و سلاح هسته‌یی ندارد. همدلی و همبستگی شما مردم و چنگ زدن شما به ریسمان الهی و ایمان دینی، مهمترین سلاح ملت ایران است؛ این سلاحی است که در طول بیست و شش سال بعد از پیروزی انقلاب تا امروز کارایی خود را نشان داده و بعد از این هم نشان خواهد داد.
همبستگی و اتحادتان را حفظ کنید. دشمن، اتحاد مردم را هدف گرفته است. دشمن، ساده‌لوحانه به نفوذی‌ها و مزدوران خود در میان مردم دل بسته؛ این یک خیال خام و واهی است.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : جنبش نرم افزاری
کلیدواژه(ها) : جنبش نرم افزاری
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
این‌که ما هر سالی را به نامی و با شعاری موسوم می‌کنیم و سال را با این نام و با این شعار آغاز می‌کنیم، صرفا یک عمل تشریفاتی نیست. البته اسم‌ها مهم نیست؛ مهم مسماست؛ لیکن این نامگذاری‌ها به ما و ملت و مسؤولان نشان می‌دهد که چه می‌خواهیم و دنبال چه هستیم یا باید به دنبال چه باشیم. سال رفتار علوی، هدف والای ملت ایران و تکلیف بزرگ مسؤولان و دولتمردان را مشخص می‌کند. سال خدمت‌رسانی یا سال پاسخگویی، همه‌ی خطوطی را که مسؤولان کشور و همه‌ی ما باید دنبال کنیم، به ما نشان می‌دهد. این شعارها در واقع مطالبات ملت از ما مسؤولان است. اگر نهضت عدالتخواهی مطرح می‌شود، یا اگر نهضت نرم‌افزاری و تولید علم به‌عنوان یک جنبش عمومی مطرح می‌شود، یا اگر نهضت آزاداندیشی مطرح می‌شود، برای این است که همه‌ی مسؤولان و همه‌ی آحاد ملت احساس کنند که در این جهت مسؤولیت دارند. کشور به این شعارها نیاز دارد. البته می‌دانیم که بسیاری از این شعارها در سالهای خود به‌طور کامل تحقق پیدا نکرده است؛ لیکن کارهای زیادی هم صورت گرفته است. هر سال باید با تجربه‌های سالهای پیش، هم ملت و هم دولت راه خود را به سمت هدفهای والای این ملت و این کشور طی کنند و گامها را محکم‌تر و استوارتر بردارند.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : دستاوردهای انقلاب اسلامی
کلیدواژه(ها) : دستاوردهای انقلاب اسلامی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
رئیس جمهور جایگاه بسیار والایی دارد؛ توانایی و اختیارات فراوانی از لحاظ قانونی متوجه رئیس جمهوری است؛ بودجه‌ی کشور در اختیار رئیس جمهور است؛ مدیران کشور در سطوح مختلف در اختیار رئیس جمهور هستند؛ بنابراین تعیین رئیس جمهور، یعنی تعیین مدیری که بتواند ثروت عظیم مردم را که در بودجه و امکانات و مدیریت‌های کشور متبلور است، به نحوی در سرتاسر آفاق این ملت گسترش دهد تا نیازهای مردم با این ثروت عظیم برآورده شود. ملت و کشور ما بر اثر تلاش دولتهای چند سال گذشته، ثروت متراکمی از امکانات به‌دست آورده است. مدیریت‌های آینده باید بتوانند این ثروت را افزایش دهند و آن را در زندگی مردم بگسترانند و با فساد به معنای واقعی کلمه مبارزه کنند. اگر ما ملت ایران این توفیق را پیدا کنیم که رخنه‌های فساد را در این مجموعه‌ی عظیم ببندیم، آن وقت معلوم خواهد شد که دستاوردهای انقلاب برای این مردم چقدر شیرین و گواراست و چگونه می‌تواند پاسخگوی نیازهای مردم باشد.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : سند چشم انداز ۱۴۰۴
کلیدواژه(ها) : سند چشم انداز ۱۴۰۴
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
نکته‌ی بعدی این است که انتخابات ریاست‌جمهوری امسال نسبت به سایر انتخابات‌ها اهمیت بیشتری هم دارد؛ و آن به‌خاطر این است که در سال 1384 برنامه‌ی چهارم توسعه و پیشرفت کشور آغاز می‌شود. این اولین برنامه در طول مدت اجرای سند چشم‌انداز بیست ساله است. امروز کشور ما به حول و قوه‌ی الهی به این توانایی و قدرت رسیده است که بتواند آینده‌ی بیست ساله‌ی ایران را طراحی کند و چشم‌انداز روشنی برای این مدت در جهت اهداف والا و حقوق طبیعی و شایسته‌ی این ملت ترسیم کند. این مدت بیست ساله، یعنی چهار برنامه‌ی پنج ساله. اولین برنامه، امسال آغاز خواهد شد. در آغاز برنامه، یک مدیریت کارآمد، با کفایت و پرنشاط باید سر کار باشد تا بتواند سازه‌های این برنامه را مستحکم و استوار کند و پایه‌های این برنامه را به‌طور عمیق و محکم پی‌ریزی کند.
یک انسان قوی، با کفایت، دارای نشاط و شادابی و شوق به کار و احساس مسؤولیت خواهد توانست حرکت بیست ساله به سمت چشم‌انداز را - که امسال این شروع انجام می‌گیرد - با قوت و قدرت آغاز کند. مدیری که ملت ایران در انتخابات برخواهد گزید، شروع‌کننده است؛ در واقع وارد کننده‌ی کشور در یک دوره‌ی جدید و در یک حرکت تازه به سمت همان چیزهایی است که ملت ایران به آن احتیاج دارد. در طول سالهای گذشته، از بعد از جنگ تا امروز، کارهای فراوانی در این کشور انجام شده؛ هر کس انکار کند، بی‌انصافی کرده است. ساخت زیربناهای کشور، کارهای عمرانی فراوان، پیشرفت‌های علمی و فناوری؛ بنابراین در همه‌ی زمینه‌ها کار شده است.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : جهاد علمی
کلیدواژه(ها) : جهاد علمی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
وقتی این ملت به هدفهای خود دست پیدا خواهد کرد و مشکلات گوناگون را از سر راه خود برخواهد داشت که ایمان و جهاد در میان مسؤولان به عنوان یک ارزش شناخته شود. این جهاد، جهاد علمی، جهاد عدالتخواهی و جهاد مدیریتی و اقتصادی است. مدیران کشور، مسؤولان، و پشت سر آنها مردم وقتی این شعارها را مد نظر قرار دهند، حرکت کشور به سمت هدفها و آرمانهای خود پُرشتاب و موفق خواهد شد.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : جنبش عدالتخواهی
کلیدواژه(ها) : جنبش عدالتخواهی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
این‌که ما هر سالی را به نامی و با شعاری موسوم می‌کنیم و سال را با این نام و با این شعار آغاز می‌کنیم، صرفاً یک عمل تشریفاتی نیست. البته اسم‌ها مهم نیست؛ مهم مسماست؛ لیکن این نامگذاری‌ها به ما و ملت و مسؤولان نشان می‌دهد که چه می‌خواهیم و دنبال چه هستیم یا باید به دنبال چه باشیم. سال رفتار علوی، هدف والای ملت ایران و تکلیف بزرگ مسؤولان و دولتمردان را مشخص می‌کند. سال خدمت‌رسانی یا سال پاسخگویی، همه‌ی خطوطی را که مسؤولان کشور و همه‌ی ما باید دنبال کنیم، به ما نشان می‌دهد. این شعارها در واقع مطالبات ملت از ما مسؤولان است. اگر نهضت عدالتخواهی مطرح می‌شود، یا اگر نهضت نرم‌افزاری و تولید علم به‌عنوان یک جنبش عمومی مطرح می‌شود، یا اگر نهضت آزاداندیشی مطرح می‌شود، برای این است که همه‌ی مسؤولان و همه‌ی آحاد ملت احساس کنند که در این جهت مسؤولیت دارند. کشور به این شعارها نیاز دارد. البته می‌دانیم که بسیاری از این شعارها در سالهای خود به‌طور کامل تحقق پیدا نکرده است؛ لیکن کارهای زیادی هم صورت گرفته است. هر سال باید با تجربه‌های سالهای پیش، هم ملت و هم دولت راه خود را به سمت هدفهای والای این ملت و این کشور طی کنند و گامها را محکم‌تر و استوارتر بردارند.

همیشه نگاه این کشور و این ملت به عدالت و رفتار عادلانه‌ی علوی است و باید باشد؛ این را ما نباید فراموش کنیم. همیشه این ملت نیاز دارد به مسابقه‌ی خدمت‌رسانی میان مسؤولان؛ همیشه این ملت نیاز دارد به این‌که مسؤولان او پاسخگوی مسؤولیتهای بزرگ خودشان در مقابل ملت باشند و روح پرسشگری در مردم وجود داشته باشد و همیشه زنده بماند. اینها شعارهای گذرا نیست؛ ابعاد و جوانب گوناگون وظایف ما مسؤولان و همچنین مطالبات ملت را برای ما روشن می‌کند.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : جهاد اقتصادی
کلیدواژه(ها) : جهاد اقتصادی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
همیشه نگاه این کشور و این ملت به عدالت و رفتار عادلانه‏ی علوی است و باید باشد؛ این را ما نباید فراموش کنیم. همیشه این ملت نیاز دارد به مسابقه‏‌ی خدمت‏‌رسانی میان مسئولان؛ همیشه این ملت نیاز دارد به اینکه مسئولان او پاسخگوی مسئولیت‌های بزرگ خودشان در مقابل ملت باشند و روح پرسشگری در مردم وجود داشته باشد و همیشه زنده بماند. این‏ها شعارهای گذرا نیست؛ ابعاد و جوانب گوناگون وظایف ما مسئولان و همچنین مطالبات ملت را برای ما روشن می‌کند.
باید مسابقه‌‏ی در خدمت و مسابقه‏‌ی در کار و تلاش، به جای مسابقه‏‌ی در تخریب، سوءظن، هتاکی و یأس‌‏آفرینی وجود داشته باشد. عده‏‌یی برای تلاش و وظیفه‏‌ی خود در مقابل این ملت، توجه به نیازها و آرمان‏‌ها را ملاک عمل قرار نمی‌دهند. این ملت بزرگ و شجاع و مؤمن و با قابلیت وقتی می‌تواند به هدف‌های والای خود دسترسی پیدا کند که به‏جای تزریق یأس و نومیدی، امید و آفاق روشن را در مقابل چشم نسل جوان این کشور بگشاید و به جای ایجاد سوءظن و بدبینی، روح برادری، وحدت، یگانگی و همدلی در میان مسئولان، و از قِبل مسئولان، در میان مردم توسعه پیدا کند.
وقتی این ملت به هدفهای خود دست پیدا خواهد کرد و مشکلات گوناگون را از سر راه خود برخواهد داشت که ایمان و جهاد در میان مسئولان به عنوان یک ارزش شناخته شود. این جهاد، جهاد علمی، جهاد عدالتخواهی و جهاد مدیریتی و اقتصادی است. مدیران کشور، مسئولان، و پشت سر آن‏ها مردم وقتی این شعارها را مد نظر قرار دهند، حرکت کشور به سمت هدفها و آرمان‏های خود پُرشتاب و موفق خواهد شد.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : جنگ‌سالاری
کلیدواژه(ها) : جنگ‌سالاری
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
ما مثل دولتمردان امریکا جنگ‏طلب نیستیم- آن‏ها جنگ‏طلبند و دنبال جنگند- اما آنجایی که پای عزت این ملت و منافع این کشور به میان بیاید، ما اهل فداکاری هستیم. ما فداکاری را مخصوص آحاد ملت نمی‏دانیم. بعد از قضیه‏ی یازده سپتامبر که به دو برج نیویورک حمله شد، تا دو سه روز از رئیس‏جمهور امریکا و معاونش و دولتمردان درجه‏ی یک خبری نبود؛ گم و گور بودند! ما این‏گونه نیستیم. اگر خدای نخواسته برای این ملت تجربه‏ی تلخ و امتحانی پیش بیاید، خود ما پیشاپیش ملت لباس رزم می‏پوشیم و آماده‏ی فداکاری می‏شویم.
مهمترین سلاح ملت ایران برای خنثی کردن تهدیدها، همبستگی ملی و همدلی است. ملت ایران برای خنثی کردن تهدیدهای دشمن احتیاج به بمب اتمی و سلاح هسته‏یی ندارد. همدلی و همبستگی شما مردم و چنگ زدن شما به ریسمان الهی و ایمان دینی، مهمترین سلاح ملت ایران است؛ این سلاحی است که در طول بیست و شش سال بعد از پیروزی انقلاب تا امروز کارایی خود را نشان داده و بعد از این هم نشان خواهد داد.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : کالای داخلی
کلیدواژه(ها) : کالای داخلی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
من چند سال پیش در یکی از سخنرانی‏های اول سال در مشهد گفتم اگر نفتی که امروز تولید کشور ما و منطقه‏ی خاورمیانه است، اروپایی‏ها و غربی‏ها می‏داشتند و بنا بود ما از آن‏ها نفت بخریم، هر بشکه نفت را از قیمتی که امروز از این منطقه می‏خرند، گران‏تر می‏فروختند و حاضر نبودند به ما نفت بدهند. آن‏ها از هر چیزی که ملتهای این منطقه را مستغنی و مستقل کند و آن‏ها را روی پای خودشان نگه دارد، نگرانند. آن‏ها می‏خواهند این منطقه‏ی پُرجمعیت و پُرنعمت و دارای منابع زیرزمینی همیشه محتاج آن‏ها باشد؛ لذا با فناوری ما هم مخالفند، با دانشمند شدن جوانان ما هم مخالفند، با داشتن انرژی هسته‏یی هم مخالفند و اگر بتوانند، با داشتن نفت ما هم مخالفند؛ کمااینکه یک روز از بی‏کفایتی و خیانت زمامداران این کشورها استفاده می‏کردند و نفت را به یغما می‏بردند. سالهای متمادی نفت ایران در اختیار انگلیسی‏ها بود؛ حتّی مختصری به دولت وابسته‏ی بی‏کفایت آن روز می‏دادند و نفت را برای خودشان می‏بردند؛ بعد هم امریکایی‏ها و دیگران وارد شدند و اختیارها را در دست گرفتند. این‏ها این را می‏خواهند. این‏ها از اینکه کشوری مثل ایران بتواند نیروگاه هسته‏یی داشته باشد و خودش هم سوخت این نیروگاه را تولید کند و دستش پیش کشورهای اروپایی و غیره دراز نباشد، ناراحتند؛ مسئله این است.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : جهاد علمی
کلیدواژه(ها) : جهاد علمی
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
وقتی این ملت به هدفهای خود دست پیدا خواهد کرد و مشکلات گوناگون را از سر راه خود برخواهد داشت که ایمان و جهاد در میان مسؤولان به عنوان یک ارزش شناخته شود. این جهاد، جهاد علمی، جهاد عدالتخواهی و جهاد مدیریتی و اقتصادی است. مدیران کشور، مسؤولان، و پشت سر آنها مردم وقتی این شعارها را مد نظر قرار دهند، حرکت کشور به سمت هدفها و آرمانهای خود پُرشتاب و موفق خواهد شد.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : نهضت خدمت‌رسانی
کلیدواژه(ها) : نهضت خدمت‌رسانی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
سال خدمت‏رسانی‏ یا سال پاسخگویی، همه‏ی خطوطی را که مسئولان کشور و همه‏ی ما باید دنبال کنیم، به ما نشان می‏دهد. این شعارها در واقع مطالبات ملت از ما مسئولان است. اگر نهضت عدالتخواهی مطرح می‏شود، یا اگر نهضت نرم‏افزاری و تولید علم به‏عنوان یک جنبش عمومی مطرح می‏شود، یا اگر نهضت آزاداندیشی مطرح می‏شود، برای این است که همه‏ی مسئولان و همه‏ی آحاد ملت احساس کنند که در این جهت مسئولیت دارند. کشور به این شعارها نیاز دارد. البته می‏دانیم که بسیاری از این شعارها در سالهای خود به‏طور کامل تحقق پیدا نکرده است؛ لیکن کارهای زیادی هم صورت گرفته است. هر سال باید با تجربه‏های سالهای پیش، هم ملت و هم دولت راه خود را به سمت هدفهای والای این ملت و این کشور طی کنند و گامها را محکم‏تر و استوارتر بردارند.
همیشه نگاه این کشور و این ملت به عدالت و رفتار عادلانه‏ی علوی است و باید باشد؛ این را ما نباید فراموش کنیم. همیشه این ملت نیاز دارد به مسابقه‏ی خدمت‏رسانی میان مسئولان؛ همیشه این ملت نیاز دارد به اینکه مسئولان او پاسخگوی مسئولیتهای بزرگ خودشان در مقابل ملت باشند و روح پرسشگری در مردم وجود داشته باشد و همیشه زنده بماند. این‏ها شعارهای گذرا نیست؛ ابعاد و جوانب گوناگون وظایف ما مسئولان و همچنین مطالبات ملت را برای ما روشن می‏کند.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : عزت ملی
کلیدواژه(ها) : عزت ملی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
ما مثل دولتمردان امریکا جنگ‏طلب نیستیم- آن‏ها جنگ‏طلبند و دنبال جنگند- اما آنجایی که پای عزت این ملت و منافع این کشور به میان بیاید، ما اهل فداکاری هستیم. ما فداکاری را مخصوص آحاد ملت نمی‏دانیم. بعد از قضیه‏ی یازده سپتامبر که به دو برج نیویورک حمله شد، تا دو سه روز از رئیس‏جمهور امریکا و معاونش و دولتمردان درجه‏ی یک خبری نبود؛ گم و گور بودند! ما این‏گونه نیستیم. اگر خدای نخواسته برای این ملت تجربه‏ی تلخ و امتحانی پیش بیاید، خود ما پیشاپیش ملت لباس رزم می‏پوشیم و آماده‏ی فداکاری می‏شویم.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : احساس مسئولیت
کلیدواژه(ها) : احساس مسئولیت
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
اینکه ما هر سالی را به نامی و با شعاری موسوم می‌کنیم و سال را با این نام و با این شعار آغاز می‌کنیم، صرفاً یک عمل تشریفاتی نیست. البته اسم‌ها مهم نیست؛ مهم مسماست؛ لیکن این نام‌گذاری‌ها به ما و ملت و مسئولان نشان می‌دهد که چه می‌خواهیم و دنبال چه هستیم یا باید به دنبال چه باشیم. سال رفتار علوی، هدف والای ملت ایران و تکلیف بزرگ مسئولان و دولتمردان را مشخص می‌کند. سال خدمت‌رسانی یا سال پاسخگویی، همه‌ی خطوطی را که مسئولان کشور و همه‌ی ما باید دنبال کنیم، به ما نشان می‌دهد. این شعارها در واقع مطالبات ملت از ما مسئولان است. اگر نهضت عدالتخواهی مطرح می‌شود، یا اگر نهضت نرم‌افزاری و تولید علم به‌عنوان یک جنبش عمومی مطرح می‌شود، یا اگر نهضت آزاداندیشی مطرح می‌شود، برای این است که همه‌ی مسئولان و همه‌ی آحاد ملت احساس کنند که در این جهت مسئولیت دارند. کشور به این شعارها نیاز دارد. البته می‌دانیم که بسیاری از این شعارها در سالهای خود به‌طور کامل تحقق پیدا نکرده است؛ لیکن کارهای زیادی هم صورت گرفته است. هر سال باید با تجربه‌های سالهای پیش، هم ملت و هم دولت راه خود را به سمت هدفهای والای این ملت و این کشور طی کنند و گامها را محکم‌تر و استوارتر بردارند.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : احساس مسئولیت
کلیدواژه(ها) : احساس مسئولیت
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
انتخابات، هم حق ملت است، هم یک وظیفه‌ی ملی است. نظام جمهوری اسلامی نظامهای انتصابیِ قدرتها را نسخ کرد و انتخاب مردم را در مدیریت کشور دارای نقش کرد. این حق آحاد ملت است که بتوانند انتخاب کنند و در تعیین مدیر کشور دارای نقش باشند. از سوی دیگر وظیفه هم هست؛ به این خاطر که این شرکت می‌تواند روح نشاط و احساس مسئولیت را همیشه در جامعه زنده نگه دارد و حضور مردم در صحنه را به رخ دشمنان‌ این ملت بکشد. انتخابات فقط یک وظیفه نیست، فقط یک حق هم نیست؛ هم حق شماست، هم وظیفه‌ی عمومی است.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : احساس مسئولیت
کلیدواژه(ها) : احساس مسئولیت
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
یک انسان قوی، با کفایت، دارای نشاط و شادابی و شوق به کار و احساس مسئولیت خواهد توانست حرکت بیست‌ساله به سمت چشم‌انداز را- که امسال این شروع انجام می‌گیرد- با قوت و قدرت آغاز کند. مدیری که ملت ایران در انتخابات برخواهد گزید، شروع‌کننده است؛ در واقع واردکننده‌ی کشور در یک دوره‌ی جدید و در یک حرکت تازه به سمت همان چیزهایی است که ملت ایران به آن احتیاج دارد. در طول سالهای گذشته، از بعد از جنگ تا امروز، کارهای فراوانی در این کشور انجام شده؛ هرکس انکار کند، بی‌انصافی کرده است. ساخت زیربناهای کشور، کارهای عمرانی فراوان، پیشرفت‌های علمی و فناوری؛ بنابراین در همه‌ی زمینه‌ها کار شده است.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : عزم ملی
کلیدواژه(ها) : عزم ملی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
از همین حالا به فکر روز بیست و هفتم خرداد- که روز انتخابات است- باشید و از الآن جستجو و تفحص خودتان را آغاز کنید. البته نامزدها هنوز به‏طور رسمی به ملت معرفی نشده‏اند، ولی در زمان قانونیِ خود معرفی خواهند شد. هرکس در اقصی نقاط کشور این حق را دارد که به سهم خود در این انتخابات بزرگ شرکت کند. کسی که در اقصی نقاط این کشور زندگی می‏کند، حق او با کسی که در مرکز کشور زندگی می‏کند، یکی است؛ لذا هرکسی حق دارد. از اجتماع این اشخاص و افراد، رأی سهمگین و اراده‏ی مستحکم و عزم راسخ این ملت بروز خواهد کرد و شکل خواهد گرفت؛ و این همان چیزی است که برای ایجاد زمینه‏ی مساعد برای آبادی کشور و برای دفع دشمنان می‏تواند مؤثر باشد.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : ارزش‌های انقلاب اسلامی
کلیدواژه(ها) : ارزش‌های انقلاب اسلامی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
مردم بایستی هوشمندانه و آگاهانه انتخاب کنند و در میان نامزدهای گوناگون، کسی را که احساس می‏کنند به این معیارها نزدیک است، برگزینند؛ این یک کار بزرگ است و کار شما مردم است. مردم باید با چشم باز در این صحنه‏ی مهم حاضر شوند و إن شاء اللّه خدای متعال کمک کند و دلهای مردم را هدایت کند تا فرد با کفایت، شجاع، بااخلاص، دارای روح مردمی، شاداب و بانشاط، مؤمن به هدفها و ارزشهای انقلاب، مؤمن به مردم، مؤمن به نیروی مردم و معتقد به حق مردم را انتخاب کنند؛ این مهم‏ترین بخش مشارکت عمومی مردم در امسال است. در همه چیز مشارکت عمومی مهم است، و این از جمله‏ی کلیدی‏ترین است.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : تولید علم
کلیدواژه(ها) : تولید علم
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
اگر نهضت عدالتخواهی مطرح می‏شود، یا اگر نهضت نرم‏افزاری و تولید علم به‏عنوان یک جنبش عمومی مطرح می‏شود، یا اگر نهضت آزاداندیشی مطرح می‏شود، برای این است که همه‏ی مسئولان و همه‏ی آحاد ملت احساس کنند که در این جهت مسئولیت دارند. کشور به این شعارها نیاز دارد. البته می‏دانیم که بسیاری از این شعارها در سالهای خود به‏طور کامل تحقق پیدا نکرده است؛ لیکن کارهای زیادی هم صورت گرفته است. هر سال باید با تجربه‏های سالهای پیش، هم ملت و هم دولت راه خود را به سمت هدفهای والای این ملت و این کشور طی کنند و گامها را محکم‏تر و استوارتر بردارند.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : حقوق بشر
کلیدواژه(ها) : حقوق بشر
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
کسانی‌که در گوشه و کنار نق می‌زنند و می‌گویند چرا به انرژی هسته‌یی چسبیده‌اید، غافلانه به نفع دشمنان ملت حرف می‌زنند؛ آنها هم بدانند امروز مسأله‌ی انرژی هسته‌یی بهانه‌ی تهدیدهای امریکاست. ابرقدرت، شأن خود را در تهدید کردن می‌داند. قدرت سلطه‌گر و زورگو کارش با تهدید پیش می‌رود و ملتهای دنیا و خیلی از دولتها متأسفانه در مقابل تهدیدهای اینها کوتاه می‌آیند و اینها را بیشتر بر امورِ خودشان مسلط می‌کنند. کار آنها تهدید است، و امروز بهانه‌ی تهدید آنها انرژی هسته‌یی است. این هم که نباشد، بهانه‌ی دیگری مطرح می‌کنند. خودشان تروریست پرورترینِ دولتهایند، اما ایران اسلامی و مسلمانها را متهم به تروریسم می‌کنند! سربازان و نیروهای امنیتی امریکا بدترین جنایتها را در نقاط اشغالی عراق و در زندان ابوغریب مرتکب می‌شوند - که یک نمونه از این همه، جنایت زندان ابوغریب است؛ والّا نظایر آن زیاد است - به انسانها اهانت می‌کنند، حقوق انسانها را لگدمال می‌کنند؛ چه در این‌جا، چه در افغانستان، چه در زندانهای خودشان، چه در گوانتانامو؛ آنگاه دیگران را به نقض حقوق بشر متهم می‌کنند! تا آن‌جایی که بنده اطلاع دارم، هیچ دولتی را نمی‌شناسم که به قدر دولت امریکا ناقض حقوق بشر باشد. بنده با ملاحظه‌ی آمار و ارقام و حوادثی که در این چند سال پیش آمده - چیزی که جلوی چشم خود ما بوده است - به این نتیجه می‌رسم که شاید در دنیا دولتی نباشد که به قدر دولت امریکا نقض حقوق بشر کرده باشد. علاوه بر جنایات اینها در اطراف دنیا، در خود امریکا هم اینها جنایت و نقض حقوق بشر می‌کنند. امروز مثل سالهای گذشته سیاهان امریکا همچنان تحت فشار و مورد ظلم و ستم و تبعیض‌اند. در سال 71 یا 72 در زمان ریاست‌جمهوریِ پدر همین بوش بر اثر ظلم واضحی که علیه سیاه‌پوست‌ها به‌وقوع پیوسته بود، شورش عظیمی در بعضی از ایالت‌های امریکا به‌وجود آمد و چون پلیس نتوانست مقابله کند، ارتش را وارد صحنه کردند. در زمان رئیس جمهور بعدی، بیش از هشتاد نفر از فرقه‌ی داوودیان را - یک فرقه‌ی مسیحیِ مخالف سیاستهای دولت امریکا - که در یک خانه اجتماع کرده بودند و با اخطار پلیس بیرون نمی‌آمدند، جلوی چشمان مرد و زن و کودک، زنده زنده در آتش سوزاندند؛ اما اینها خم به ابرویشان نیامد! رعایت حقوق بشر آنها این است! در زمان رئیس جمهور فعلی امریکا در شمال افغانستان - آن وقتی که افغانستان را اشغال می‌کردند - غیر از بمب‌هایی که بر سر مردم ریختند و فجایعی که در شهرها ایجاد کردند، در یک زندان جمع کثیری زندانی را به رگبار بستند و قتل عام کردند؛ خبرش هم در دنیا پیچید، منتها امپراتوری‌های خبری نمی‌گذارند این خبرها بماند و در ذهن مردم جایگزین شود؛ فوراً خبر را جمع می‌کنند. آن‌وقت می‌گویند در فلان کشور یا در ایران اسلامی به فلان زندانی اهانت شده؛ مثلاً فرض کنید به او دمپاییِ درستی نداده‌اند! نقض حقوق بشر در امریکا و به‌وسیله‌ی امریکایی‌ها در دنیا از همه‌ی کشورها بیشتر است؛ اما مردم دنیا و همچنین ملت ایران و دولت ایران و نظام اسلامی را به نقض حقوق بشر متهم می‌کنند! پرچم حقوق بشر را کسانی به دست گرفته‌اند که خودشان بزرگترین ناقض حقوق بشرند!

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : مردم, ایران, امیدواری
کلیدواژه(ها) : مردم, ایران, امیدواری
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
کشور متعلق به ملت ایران است؛ آینده هم متعلق به این ملت است؛ امروز و فردا را هم ملت ایران ساخته‌اند و می‌سازند.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : ایران, مردم, عدالت, عدالت امیرالمومنین (علیه السلام)
کلیدواژه(ها) : ایران, مردم, عدالت, عدالت امیرالمومنین (علیه السلام)
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
همیشه نگاه این کشور و این ملت به عدالت و رفتار عادلانه‌ی علوی است و باید باشد؛ این را ما نباید فراموش کنیم.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : انتخابات, حضور مردم در صحنه, شرکت در انتخابات, اهمیت انتخابات, سرنوشت کشور
کلیدواژه(ها) : انتخابات, حضور مردم در صحنه, شرکت در انتخابات, اهمیت انتخابات, سرنوشت کشور
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
حضور آگاهانه در انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب هوشمندانه از سوی آحاد مردم، یک مشـارکت در سرنوشت کشور است .

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : مردمسالاری دینی, اتکای نظام اسلامی به مردم
کلیدواژه(ها) : مردمسالاری دینی, اتکای نظام اسلامی به مردم
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
کشور ما متکی به آراء مردم است.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : یوم‌الله ۲۲ بهمن, روز قدس, انتخابات, راهپیمایی ۲۲ بهمن, اهمیت انتخابات
کلیدواژه(ها) : یوم‌الله ۲۲ بهمن, روز قدس, انتخابات, راهپیمایی ۲۲ بهمن, اهمیت انتخابات
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
راهپیمایی های شما در بیست ودوم بهمن یا در روز قدس و شرکت شما در انتخابات های گوناگون سالهای گذشــته، این کشور را بیمه کرده است .

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : دشمن, انتخابات, مشارکت گسترده در انتخابات, شرکت در انتخابات, اهمیت انتخابات, حضور مردم در صحنه, مشارکت مردم, همبستگی ملی و مشارکت عمومی, آمادگی برابر دشمن, سرنوشت کشور
کلیدواژه(ها) : دشمن, انتخابات, مشارکت گسترده در انتخابات, شرکت در انتخابات, اهمیت انتخابات, حضور مردم در صحنه, مشارکت مردم, همبستگی ملی و مشارکت عمومی, آمادگی برابر دشمن, سرنوشت کشور
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مشارکت در سرنوشت کشور علاوه بر اینکه در اداره و تعیین مدیریت کشور نقش دارد، در خنثی کردن دشمنیﹺ دشمنان هم بزرگترین نقـش را ایفا می کند.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : انتخابات, مردم, حقوق ملت ایران, وظیفه ملی, حق و تکلیف, تکلیف
کلیدواژه(ها) : انتخابات, مردم, حقوق ملت ایران, وظیفه ملی, حق و تکلیف, تکلیف
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
انتخابات، هم حق ملت است، هم یک وظیفه ی ملی است.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : نظام جمهوری اسلامی ایران, حضور مردم در صحنه, دستاوردهای جمهوری اسلامی, توجه به عامه مردم, مردمسالاری دینی, انتخابات, سرنوشت کشور
کلیدواژه(ها) : نظام جمهوری اسلامی ایران, حضور مردم در صحنه, دستاوردهای جمهوری اسلامی, توجه به عامه مردم, مردمسالاری دینی, انتخابات, سرنوشت کشور
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
نظام جمهوری اسلامی نظامهای انتصابیﹺ قدرتها را نسـخ کرد و انتخاب مردم را در مدیریت کشور دارای نقش کرد .

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : مردم, انتخابات, حضور مردم در صحنه, حقوق ملت ایران, انتخابات ریاست جمهوری, سرنوشت کشور
کلیدواژه(ها) : مردم, انتخابات, حضور مردم در صحنه, حقوق ملت ایران, انتخابات ریاست جمهوری, سرنوشت کشور
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
این حق آحاد ملت است که بتوانند انتخاب کنند و در تعیین مدیر کشور دارای نقش باشند .

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : انتخابات, تکلیف, حق, وظیفه ملی, حقوق ملت ایران, حق و تکلیف
کلیدواژه(ها) : انتخابات, تکلیف, حق, وظیفه ملی, حقوق ملت ایران, حق و تکلیف
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
انتخابات فقط یک وظیفه نیست، فقــط یـک حق هم نیست؛ هم حق شماست، هم وظیفه ی عمومی است.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : انتخابات, انتخابات ریاست جمهوری
کلیدواژه(ها) : انتخابات, انتخابات ریاست جمهوری
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مدیری که ملت ایران در انتخابات برخواهد گزید، شروع کننده است.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : مردم, انتخابات, وظیفه مردم در انتخابات, شرکت در انتخابات, انتخاب اصلح
کلیدواژه(ها) : مردم, انتخابات, وظیفه مردم در انتخابات, شرکت در انتخابات, انتخاب اصلح
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مردم بایستی هوشمندانه و آگاهانه انتخاب کنند.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : دشمن, تهدید نظام اسلامی, تهدید نظامی نظام اسلامی, گزینه های روی میز
کلیدواژه(ها) : دشمن, تهدید نظام اسلامی, تهدید نظامی نظام اسلامی, گزینه های روی میز
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
تهدید دشمن، یک چیز قهری و طبیعی است.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : مسئله هسته‌ای ایران, پیشرفت هسته‌ای ایران, هسته‌ای بهانه است, تهدید نظام اسلامی, تهدید نظامی نظام اسلامی, ایالات متحده امریکا
کلیدواژه(ها) : مسئله هسته‌ای ایران, پیشرفت هسته‌ای ایران, هسته‌ای بهانه است, تهدید نظام اسلامی, تهدید نظامی نظام اسلامی, ایالات متحده امریکا
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امروز مسأله‌ی انرژی هسته‌یی بهانه‌ی تهدیدهای امریکاست.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : ایالات متحده امریکا, حقوق بشر, نقض حقوق بشر, حقوق بشر در آمریکا
کلیدواژه(ها) : ایالات متحده امریکا, حقوق بشر, نقض حقوق بشر, حقوق بشر در آمریکا
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
تا آن‌جایی که بنده اطلاع دارم، هیچ دولتی را نمی‌شناسم که به قدر دولت امریکا ناقض حقوق بشر باشد.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : حقوق بشر, سوء استفاده از مفاهیم شریف, نقض حقوق بشر
کلیدواژه(ها) : حقوق بشر, سوء استفاده از مفاهیم شریف, نقض حقوق بشر
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
(در حال حاضر)پرچم حقوق بشر را کسانی به دست گرفته‌اند که خودشان بزرگترین ناقض حقوق بشرند!

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : همکاری, وحدت, همبستگی ملی و مشارکت عمومی, اتحاد ملی و انسجام اسلامی, دشمن‌شناسی, هدف دشمن, دشمن
کلیدواژه(ها) : همکاری, وحدت, همبستگی ملی و مشارکت عمومی, اتحاد ملی و انسجام اسلامی, دشمن‌شناسی, هدف دشمن, دشمن
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
همبستگی و اتحادتان را حفظ کنید. دشمن، اتحاد مردم را هدف گرفته است.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : دشمن, اختلال دستگاه محاسباتی, محاسبات غلط دشمنان ملت ایران
کلیدواژه(ها) : دشمن, اختلال دستگاه محاسباتی, محاسبات غلط دشمنان ملت ایران
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
دشمن، ساده‌لوحانه به نفوذی‌ها و مزدوران خود در میان مردم دل بسته؛ این یک خیال خام و واهی است.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : امیدواری, مردم
کلیدواژه(ها) : امیدواری, مردم
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مطمئناً آینده‌ی ملت ایران بمراتب از گذشته‌ی او بهتر خواهد بود .

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : تروریسم بین‌المللی
کلیدواژه(ها) : تروریسم بین‌المللی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
البته این را هم به شما عرض کنم؛ ملت ایران بدانند؛ کسانی که در گوشه و کنار نق می‏زنند و می‏گویند چرا به انرژی هسته‏یی چسبیده‏اید، غافلانه به نفع دشمنان ملت حرف می‏زنند؛ آن‏ها هم بدانند امروز مسأله‏ی انرژی هسته‏یی بهانه‏ی تهدیدهای امریکاست. ابرقدرت، شأن خود را در تهدید کردن می‏داند. قدرت سلطه‏گر و زورگو کارش با تهدید پیش می‏رود و ملتهای دنیا و خیلی از دولتها متأسفانه در مقابل تهدیدهای این‏ها کوتاه می‏آیند و این‏ها را بیشتر بر امورِ خودشان مسلط می‏کنند. کار آن‏ها تهدید است، و امروز بهانه‏ی تهدید آن‏ها انرژی هسته‏یی است. این هم که نباشد، بهانه‏ی دیگری مطرح می‏کنند. خودشان تروریست‏پرورترینِ دولت‏هایند، اما ایران اسلامی و مسلمانها را متهم به تروریسم می‏کنند! سربازان و نیروهای امنیتی امریکا بدترین جنایتها را در نقاط اشغالی عراق و در زندان ابو غریب مرتکب می‏شوند- که یک نمونه از این همه، جنایت زندان ابو غریب است؛ و الّا نظایر آن زیاد است- به انسانها اهانت می‏کنند، حقوق انسانها را لگدمال می‏کنند؛ چه در اینجا، چه در افغانستان، چه در زندانهای خودشان، چه در گوانتانامو؛ آنگاه دیگران را به نقض حقوق بشر متهم می‏کنند! تا آنجایی که بنده اطلاع دارم، هیچ دولتی را نمی‏شناسم که به قدر دولت امریکا ناقض حقوق بشر باشد.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : یأس مسلمین
کلیدواژه(ها) : یأس مسلمین
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
باید مسابقه‏ی در خدمت و مسابقه‏ی در کار و تلاش، به جای مسابقه‏ی در تخریب، سوءظن، هتاکی و یأس‏آفرینی وجود داشته باشد. عده‏یی برای تلاش و وظیفه‏ی خود در مقابل این ملت، توجه به نیازها و آرمان‏ها را ملاک عمل قرار نمی‏دهند. این ملت بزرگ و شجاع و مؤمن و با قابلیت وقتی می‏تواند به هدفهای والای خود دسترسی پیدا کند که به‏جای تزریق یأس و نومیدی، امید و آفاق روشن را در مقابل چشم نسل جوان این کشور بگشاید و به جای ایجاد سوءظن و بدبینی، روح برادری، وحدت، یگانگی و همدلی در میان مسئولان، و از قِبل مسئولان، در میان مردم توسعه پیدا کند.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : پیشرفت علمی ایران
کلیدواژه(ها) : پیشرفت علمی ایران
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
یک انسان قوی، با کفایت، دارای نشاط و شادابی و شوق به کار و احساس مسئولیت خواهد توانست حرکت بیست‏ساله به سمت چشم‏انداز را- که امسال این شروع انجام می‏گیرد- با قوت و قدرت آغاز کند. مدیری که ملت ایران در انتخابات برخواهد گزید، شروع‏کننده است؛ در واقع واردکننده‏ی کشور در یک دوره‏ی جدید و در یک حرکت تازه به سمت همان چیزهایی است که ملت ایران به آن احتیاج دارد. در طول سالهای گذشته، از بعد از جنگ تا امروز، کارهای فراوانی در این کشور انجام شده؛ هرکس انکار کند، بی‏انصافی کرده است. ساخت زیربناهای کشور، کارهای عمرانی فراوان، پیشرفت‏های‏ علمی‏ و فناوری؛ بنابراین در همه‏ی زمینه‏ها کار شده است.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : پیشرفت علمی ایران
کلیدواژه(ها) : پیشرفت علمی ایران
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
امروز تهدیدها و جنجال‏هایی که دولتمردان امریکا پی‏درپی می‏کنند، بیشتر ناظر به مسأله‏ی انرژی هسته‏یی و به‏دروغ تهمتِ ساختن سلاح هسته‏یی است. هم رئیس‏جمهور امریکا و هم دولتمردان این کشور بارها و بارها از خطر سلاح هسته‏یی که به‏وسیله‏ی ایران تولید شود، حرف زده‏اند. خود آن‏ها بخوبی می‏دانند که ماجرای ساخت سلاح هسته‏یی یک افسانه است و هیچ واقعیتی ندارد. مسأله‏ی آن‏ها این نیست؛ مسأله‏ی آن‏ها این است که از شکل گرفتن یک ایران قدرتمند و پیشرفته‏ نگرانند. آن‏ها با پیشرفت ملت ایران مخالفند؛ و الّا می‏دانند که ما دنبال سلاح هسته‏یی نیستیم. آن‏ها نمی‏خواهند در این منطقه‏ی حساس که بیشترین نفت دنیا را دارد و یکی از حساس‏ترین مناطق دنیاست- یعنی خاورمیانه- کشوری که مستقل است و زیر پرچم اسلام زندگی می‏کند، پیشرفته باشد و از دانش و پیشرفت علمی‏ و فناوری مدرن برخوردار باشد. حقیقت قضیه این است که غربی‏ها ترجیح می‏دهند ملتهای این منطقه- از جمله ملت ایران- همیشه محتاج آن‏ها باشند؛ لذا به ما می‏گویند شما نیروگاه هسته‏یی هم داشته باشید، مانعی ندارد؛ اما بیایید سوخت این نیروگاه را از ما بخرید!

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : پیشرفت علمی ایران
کلیدواژه(ها) : پیشرفت علمی ایران
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
آنچه امروز در تبلیغات غربی‏ها- بخصوص امریکایی‏ها- در مورد انرژی هسته‏یی گفته می‏شود، هدفش این است که ملت ایران را از یک پیشرفت‏ علمی‏ و فناوری محروم کند. این حق ماست؛ چرا محروم شویم؟ بله، این حق مسلّم ملت ایران است؛ هم علم‏ است، هم فناوری است، هم سلامت محیطزیست است، هم دارای مصارف پزشکی است، هم امید و چشم‏انداز پیشرفت‏ برای جوانان کشور است، و بدیهی است که ملت ما این را از دست نمی‏دهد.
سیاستمداران دروغ‏گو و منافق امریکایی برای اینکه هدف پلید خود را پنهان کنند، ایران را متهم می‏کنند به اینکه می‏خواهد کلاهک هسته‏یی درست کند؛ سر موشکهای بالستیک بگذارد و پرتاب کند! کجا پرتاب کند؟! ما با دشمنانِ خود این‏طوری رفتار نمی‏کنیم. کاربرد بمب اتمی برای نابود کردن ملتها کار خود آمریکایی‏هاست. آن‏ها تنها دولتی هستند که این جنایت بزرگ را تا امروز انجام داده‏اند. غربی‏ها هستند که سلاح شیمیایی ساختند و آن را به کار بردند و در جنگ هشت‏ساله‏ی عراق با ایران آن را در اختیار صدامی‏ها و بعثی‏ها گذاشتند و در مقابل فجایعی که از این راه پیش آمد، سکوت کردند و به صدام از پشت کمک کردند. اسلام به ما این اجازه‏ها را نداده است. ما از علم برای پیشرفت استفاده می‏کنیم؛ این بهانه‏ی آمریکایی‏هاست.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : تروریسم دولتی
کلیدواژه(ها) : تروریسم دولتی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
کسانی که در گوشه و کنار نق می‏زنند و می‏گویند چرا به انرژی هسته‏یی چسبیده‏اید، غافلانه به نفع دشمنان ملت حرف می‏زنند؛ آن‏ها هم بدانند امروز مسأله‏ی انرژی هسته‏یی بهانه‏ی تهدیدهای امریکاست. ابرقدرت، شأن خود را در تهدید کردن می‏داند. قدرت سلطه‏گر و زورگو کارش با تهدید پیش می‏رود و ملتهای دنیا و خیلی از دولتها متأسفانه در مقابل تهدیدهای این‏ها کوتاه می‏آیند و این‏ها را بیشتر بر امورِ خودشان مسلط می‏کنند. کار آن‏ها تهدید است، و امروز بهانه‏ی تهدید آن‏ها انرژی هسته‏یی است. این هم که نباشد، بهانه‏ی دیگری مطرح می‏کنند. خودشان تروریست‏پرورترینِ‏ دولت‏هایند، اما ایران اسلامی و مسلمانها را متهم به تروریسم‏ می‏کنند! سربازان و نیروهای امنیتی امریکا بدترین جنایتها را در نقاط اشغالی عراق و در زندان ابو غریب مرتکب می‏شوند- که یک نمونه از این همه، جنایت زندان ابو غریب است؛ و الّا نظایر آن زیاد است- به انسانها اهانت می‏کنند، حقوق انسانها را لگدمال می‏کنند؛ چه در اینجا، چه در افغانستان، چه در زندانهای خودشان، چه در گوانتانامو؛ آنگاه دیگران را به نقض حقوق بشر متهم می‏کنند! تا آنجایی که بنده اطلاع دارم، هیچ دولتی‏ را نمی‏شناسم که به قدر دولت امریکا ناقض حقوق بشر باشد. بنده با ملاحظه‏ی آمار و ارقام و حوادثی که در این چند سال پیش آمده- چیزی که جلوی چشم خود ما بوده است- به این نتیجه می‏رسم که شاید در دنیا دولتی نباشد که به قدر دولت امریکا نقض حقوق بشر کرده باشد.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : حضور مردم در صحنه
کلیدواژه(ها) : حضور مردم در صحنه
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
ملت ایران برای این که رشد و پیشرفت لازم را در همه ی صحنه ها - که شایسته ی آن است - به دست بیاورد، احتیاج دارد به تقویت همبستگی ملی و مشارکت عمومی در همه ی میدانهای طلب کننده ی حضور ملت. کشور متعلق به ملت ایران است؛ آینده هم متعلق به این ملت است؛ امروز و فردا را هم ملت ایران ساخته اند و می سازند؛ لذا نامگذاری امسال به «همبستگی ملی و مشارکت عمومی» اشاره به نیاز بزرگ ملت در همه ی مسائل است؛ همکاری، همدلی، بازو به بازو دادن و دلها را به یکدیگر مرتبط کردن و به سمت هدفهای والای این ملت - که برای بهروزی و پیشرفت او و کشورش لازم است - پیش رفتن.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش :در اختیار گذاشتن سلاح شیمیایی توسط غربی ها به عراق در جنگ تحمیلی
کلیدواژه(ها) : مسئله هسته‌ای ایران, تاریخ مبارزات و پیروزی انقلاب اسلامی, سلاح شیمیایی
نوع(ها) : روایت تاریخی

متن فیش :
آنچه امروز در تبلیغات غربی‌ها - بخصوص امریكایی‌ها - در مورد انرژی هسته‌یی گفته می‌شود، هدفش این است كه ملت ایران را از یك پیشرفت علمی و فناوری محروم كند. این حق ماست؛ چرا محروم شویم؟ بله، این حق مسلّم ملت ایران است؛ هم علم است، هم فناوری است، هم سلامت محیط زیست است، هم دارای مصارف پزشكی است، هم امید و چشم‌انداز پیشرفت برای جوانان كشور است، و بدیهی است كه ملت ما این را از دست نمی‌دهد.
سیاستمداران دروغ‌گو و منافق امریكایی برای اینكه هدف پلید خود را پنهان كنند، ایران را متهم می‌كنند به اینكه می‌خواهد كلاهك هسته‌یی درست كند؛ سر موشكهای بالستیك بگذارد و پرتاب كند! كجا پرتاب كند؟! ما با دشمنانِ خود این‌طوری رفتار نمی‌كنیم. كاربرد بمب اتمی برای نابود كردن ملتها كار خود آمریكایی‌هاست. آن‌ها تنها دولتی هستند كه این جنایت بزرگ را تا امروز انجام داده‌اند. غربی‌ها هستند كه سلاح شیمیایی ساختند و آن را به كار بردند و در جنگ هشت‌ساله‌ی عراق با ایران آن را در اختیار صدامی‌ها و بعثی‌ها گذاشتند و در مقابل فجایعی كه از این راه پیش آمد، سكوت كردند و به صدام از پشت كمك كردند. اسلام به ما این اجازه‌ها را نداده است. ما از علم برای پیشرفت استفاده می‌كنیم؛ این بهانه‌ی آمریكایی‌هاست.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : مشارکت مردم
کلیدواژه(ها) : مشارکت مردم
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
و اما مسأله‌ی خنثی‌سازی تهدید دشمنان. این هم یكی دیگر از آثار و بركات مشاركت عمومی و همبستگی ملی است؛ در این باره هم نكاتی را عرض كنم.
تهدید دشمن، یك چیز قهری و طبیعی است. هر ملتی بخواهد مستقل زندگی كند و تحت سیطره‌ی قدرتهای بین‌المللی نباشد، با اخم و تهدید و زبان خشن و تیز آن‌ها روبه‌رو خواهد شد. ملت ما به این تهدیدها عادت كرده است. بیست و شش سال است كه جهان‌خواران و جهان‌گشایان بین‌المللی و در رأس آن‌ها دولت امریكا با زبان تهدید با ملت ایران صحبت می‌كنند و روبه‌رو می‌شوند.
گوش ملت ایران به شنیدن این تهدیدها عادت كرده است. ملت ایران با بی‌اعتنایی به تهدید دشمن، راه خود را ادامه داده است. امروز نظام جمهوری اسلامی و دولت برخاسته‌ی از انقلاب، توانایی‌هایش با آن روزی كه این راه را آغاز كرد، زمین تا آسمان تفاوت كرده. امروز ملت ایران قوی‌تر است و توانایی‌های او در زمینه‌های علمی، اقتصادی، تسلیحاتی و غیره بمراتب بالاتر است. این تهدیدها هم وجود دارد.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : مشارکت مردم
کلیدواژه(ها) : مشارکت مردم
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
همبستگی و اتحادتان را حفظ كنید. دشمن، اتحاد مردم را هدف گرفته است. دشمن، ساده‌لوحانه به نفوذی‌ها و مزدوران خود در میان مردم دل بسته؛ این یك خیاظل خام و واهی است. امروز امریكایی‌ها هدفهای خود را آشكار بیان می‌كنند؛ این هم یكی از نكبت‌های خدا برای مستكبران است. می‌گویند ما در ایران به كسانی كه به اهداف امریكایی‌ها كمك كنند، كمك مالی می‌كنیم. این‌ها ملت ما را نشناخته‌اند؛ لذا صریحاً سخن از این می‌گویند كه ما می‌خواهیم در داخل ایران با پول، معارض و- به قول خودشان- اپوزیسیون درست كنیم. همه باید بدانند؛ كسی كه با پول امریكا و با حمایت دولتمردان امریكا بخواهد برای منافع امریكا كار كند و قیافه‌ی اپوزیسیون به خودش بگیرد، در چشم ملت ایران منفورترین انسان است. همه‌ی ملت ایران، بخصوص نخبگان، جوانان، دانشجویان و كسانی كه حوزه‌ی تأثیری فراتر از حول‌وحوش خودشان دارند، بدانند امروز علاج همه‌ی مشكلات این كشور، همبستگی و مشاركت عمومی است.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : مشارکت مردم
کلیدواژه(ها) : مشارکت مردم
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
حضور آگاهانه در انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب هوشمندانه از سوی آحاد مردم، یك مشاركت در سرنوشت كشور است. كشور ما متكی به آراء مردم است. علت اینكه دشمنان ملت و طمع‌ورزان به این آب و خاك نتوانسته‌اند در طول بیست و شش سال گذشته گزندی وارد كنند، حضور و اراده و مشاركت مردم در صحنه‌های مختلف بوده است. راه‌پیمایی‌های شما در بیست و دوم بهمن یا در روز قدس و شركت شما در انتخابات‌های گوناگونِ سالهای گذشته، این كشور را بیمه كرده است. مشاركت در سرنوشت كشور علاوه بر اینكه در اداره و تعیین مدیریت كشور نقش دارد، در خنثی كردن دشمنیِ دشمنان هم بزرگترین نقش را ایفا می‌كند.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : مشارکت مردم
کلیدواژه(ها) : مشارکت مردم
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
ملت ایران برای اینكه رشد و پیشرفت لازم را در همه‌ی صحنه‌ها- كه شایسته‌ی آن است- به‌دست بیاورد، احتیاج دارد به تقویت همبستگی ملی و مشاركت عمومی در همه‌ی میدانهای طلب‌كننده‌ی حضور ملت. كشور متعلق به ملت ایران است؛ آینده هم متعلق به این ملت است؛ امروز و فردا را هم ملت ایران ساخته‌اند و می‌سازند؛ لذا نام‌گذاری امسال به «همبستگی ملی و مشاركت عمومی» اشاره به نیاز بزرگ ملت در همه‌ی مسائل است؛ همكاری، همدلی، بازو به بازو دادن و دلها را به یكدیگر مرتبط كردن و به سمت هدفهای والای این ملت- كه برای بهروزی و پیشرفت او و كشورش لازم است- پیش رفتن.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : مشارکت مردم
کلیدواژه(ها) : مشارکت مردم
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
امسال بخصوص همبستگی ملی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ اولًا به‌خاطر مسأله‌ی بسیار مهم انتخابات ریاست جمهوری كه در پیش است؛ ثانیاً به‌خاطر اینكه یك‌بار دیگر ملت ایران با همبستگی و مشاركت خود توطئه‌های دشمنان ایران اسلامی را خنثی كنند. كمتر از سه ماه به انتخابات ریاست جمهوری باقی است. حرفهای فراوانی در این زمینه وجود دارد كه در طول این مدت به ملت عزیز عرض خواهد شد.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : مشارکت مردم
کلیدواژه(ها) : مشارکت مردم
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
مردم بایستی هوشمندانه و آگاهانه انتخاب كنند و در میان نامزدهای گوناگون، كسی را كه احساس می‌كنند به این معیارها نزدیك است، برگزینند؛ این یك كار بزرگ است و كار شما مردم است. مردم باید با چشم باز در این صحنه‌ی مهم حاضر شوند و إن شاء اللّه خدای متعال كمك كند و دلهای مردم را هدایت كند تا فرد با كفایت، شجاع، بااخلاص، دارای روح مردمی، شاداب و بانشاط، مؤمن به هدفها و ارزشهای انقلاب، مؤمن به مردم، مؤمن به نیروی مردم و معتقد به حق مردم را انتخاب كنند؛ این مهم‌ترین بخش مشاركت عمومی مردم در امسال است. در همه چیز مشاركت عمومی مهم است، و این از جمله‌ی كلیدی‌ترین است.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : مشارکت مردم
کلیدواژه(ها) : مشارکت مردم
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
امسال بخصوص همبستگی ملی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ اولًا به‌خاطر مسأله‌ی بسیار مهم انتخابات ریاست جمهوری كه در پیش است؛ ثانیاً به‌خاطر اینكه یك‌بار دیگر ملت ایران با همبستگی و مشاركت خود توطئه‌های دشمنان ایران اسلامی را خنثی كنند. كمتر از سه ماه به انتخابات ریاست جمهوری باقی است. حرفهای فراوانی در این زمینه وجود دارد كه در طول این مدت به ملت عزیز عرض خواهد شد.
آنچه امروز در باره‌ی این مسئله عرض می‌كنم، چند نكته است: یكی اینكه حضور آگاهانه در انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب هوشمندانه از سوی آحاد مردم، یك مشاركت در سرنوشت كشور است. كشور ما متكی به آراء مردم است. علت اینكه دشمنان ملت و طمع‌ورزان به این آب و خاك نتوانسته‌اند در طول بیست و شش سال گذشته گزندی وارد كنند، حضور و اراده و مشاركت مردم در صحنه‌های مختلف بوده است. راه‌پیمایی‌های شما در بیست و دوم بهمن یا در روز قدس و شركت شما در انتخابات‌های گوناگونِ سالهای گذشته، این كشور را بیمه كرده است. مشاركت در سرنوشت كشور علاوه بر اینكه در اداره و تعیین مدیریت كشور نقش دارد، در خنثی كردن دشمنیِ دشمنان هم بزرگترین نقش را ایفا می‌كند.
نكته‌ی بعد این است كه انتخابات، هم حق ملت است، هم یك وظیفه‌ی ملی است. نظام جمهوری اسلامی نظامهای انتصابیِ قدرتها را نسخ كرد و انتخاب مردم را در مدیریت كشور دارای نقش كرد. این حق آحاد ملت است كه بتوانند انتخاب كنند و در تعیین مدیر كشور دارای نقش باشند. از سوی دیگر وظیفه هم هست؛ به این خاطر كه این شركت می‌تواند روح نشاط و احساس مسئولیت را همیشه در جامعه زنده نگه دارد و حضور مردم در صحنه را به رخ دشمنان‌این ملت بكشد. انتخابات فقط یك وظیفه نیست، فقط یك حق هم نیست؛ هم حق شماست، هم وظیفه‌ی عمومی است.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : سلاح هسته‏‌ای
کلیدواژه(ها) : سلاح هسته‏‌ای
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
امروز تهدیدها و جنجالهایی كه دولتمردان امریكا پی درپی می كنند، بیشتر ناظر به مسأله ی انرژی هسته یی و بدروغ تهمتِ ساختن سلاح هسته یی است. هم رئیس جمهور امریكا و هم دولتمردان این كشور بارها و بارها از خطر سلاح هسته یی كه به وسیله ی ایران تولید شود، حرف زده اند. خود آنها بخوبی می دانند كه ماجرای ساخت سلاح هسته یی یك افسانه است و هیچ واقعیتی ندارد. مسأله ی آنها این نیست؛ مسأله ی آنها این است كه از شكل گرفتن یك ایران قدرتمند و پیشرفته نگرانند. آنها با پیشرفت ملت ایران مخالفند؛ والّا می دانند كه ما دنبال سلاح هسته یی نیستیم. آنها نمی خواهند در این منطقه ی حساس كه بیشترین نفت دنیا را دارد و یكی از حساس ترین مناطق دنیاست - یعنی خاورمیانه - كشوری كه مستقل است و زیر پرچم اسلام زندگی می كند، پیشرفته باشد و از دانش و پیشرفت علمی و فناوری مدرن برخوردار باشد. حقیقت قضیه این است كه غربی ها ترجیح می دهند ملتهای این منطقه - از جمله ملت ایران - همیشه محتاج آنها باشند؛ لذا به ما می گویند شما نیروگاه هسته یی هم داشته باشید، مانعی ندارد؛ اما بیایید سوخت این نیروگاه را از ما بخرید!

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : مسئله هسته‌ای ایران
کلیدواژه(ها) : مسئله هسته‌ای ایران
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
آنها می خواهند این منطقه ی پُرجمعیت و پُرنعمت و دارای منابع زیرزمینی همیشه محتاج آنها باشد؛ لذا با فناوری ما هم مخالفند، با دانشمند شدن جوانان ما هم مخالفند، با داشتن انرژی هسته یی هم مخالفند و اگر بتوانند، با داشتن نفت ما هم مخالفند؛ كما این كه یك روز از بی كفایتی و خیانت زمامداران این كشورها استفاده می كردند و نفت را به یغما می بردند. سالهای متمادی نفت ایران در اختیار انگلیسی ها بود؛ حتّی مختصری به دولت وابسته ی بی كفایت آن روز می دادند و نفت را برای خودشان می بردند؛ بعد هم امریكایی ها و دیگران وارد شدند و اختیارها را در دست گرفتند. اینها این را می خواهند. اینها از این كه كشوری مثل ایران بتواند نیروگاه هسته یی داشته باشد و خودش هم سوخت این نیروگاه را تولید كند و دستش پیش كشورهای اروپایی و غیره دراز نباشد، ناراحتند؛ مسأله این است.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : مسئله هسته‌ای ایران
کلیدواژه(ها) : مسئله هسته‌ای ایران
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
انرژی هسته یی یك فناوری باارزش و محصول یك دانش پیشرفته است و برای زندگی مردم لازم است. بسیاری از نیروگاه های دنیا در كشورهای پیشرفته، نیروگاه های هسته یی است. تولید برق، یكی از كارهای دانش و فناوری هسته یی است و برای یك كشور امتیاز است؛ اینها می خواهند ملت ایران این امتیاز را نداشته باشد؛ دعوا سر این است؛ منتها بدروغ می گویند ما می ترسیم ایران بمب اتمی درست كند. آنها می دانند كه ساخت بمب اتمی در برنامه ی ما نیست؛ ملت ایران این را بدانند؛ جوانهای ما توجه داشته باشند.
آنچه امروز در تبلیغات غربی ها - بخصوص امریكایی ها - در مورد انرژی هسته یی گفته می شود، هدفش این است كه ملت ایران را از یك پیشرفت علمی و فناوری محروم كند. این حق ماست؛ چرا محروم شویم؟ بله، این حق مسلّم ملت ایران است؛ هم علم است، هم فناوری است، هم سلامت محیط زیست است، هم دارای مصارف پزشكی است، هم امید و چشم انداز پیشرفت برای جوانان كشور است، و بدیهی است كه ملت ما این را از دست نمی دهد.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : سلاح هسته‏‌ای, مسئله هسته‌ای ایران
کلیدواژه(ها) : سلاح هسته‏‌ای, مسئله هسته‌ای ایران
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
سیاستمداران دروغگو و منافق امریكایی برای این كه هدف پلید خود را پنهان كنند، ایران را متهم می كنند به این كه می خواهد كلاهك هسته یی درست كند؛ سر موشكهای بالستیك بگذارد و پرتاب كند! كجا پرتاب كند؟! ما با دشمنانِ خود این طوری رفتار نمی كنیم. كاربرد بمب اتمی برای نابود كردن ملتها كار خود امریكایی هاست. آنها تنها دولتی هستند كه این جنایت بزرگ را تا امروز انجام داده اند. غربی ها هستند كه سلاح شیمیایی ساختند و آن را به كار بردند و در جنگ هشت ساله ی عراق با ایران آن را در اختیار صدامی ها و بعثی ها گذاشتند و در مقابل فجایعی كه از این راه پیش آمد، سكوت كردند و به صدام از پشت كمك كردند. اسلام به ما این اجازه ها را نداده است. ما از علم برای پیشرفت استفاده می كنیم؛ این بهانه ی امریكایی هاست.
البته این را هم به شما عرض كنم؛ ملت ایران بدانند؛ كسانی كه در گوشه و كنار نق می زنند و می گویند چرا به انرژی هسته یی چسبیده اید، غافلانه به نفع دشمنان ملت حرف می زنند؛ آنها هم بدانند امروز مسأله ی انرژی هسته یی بهانه ی تهدیدهای امریكاست. ابرقدرت، شأن خود را در تهدید كردن می داند. قدرت سلطه گر و زورگو كارش با تهدید پیش می رود و ملتهای دنیا و خیلی از دولتها متأسفانه در مقابل تهدیدهای اینها كوتاه می آیند و اینها را بیشتر بر امورِ خودشان مسلط می كنند. كار آنها تهدید است، و امروز بهانه ی تهدید آنها انرژی هسته یی است. این هم كه نباشد، بهانه ی دیگری مطرح می كنند.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : کارگزاران نظام, وظیفه مسئولان, مقاومت, تهدید نظام اسلامی, تهدید نظامی نظام اسلامی, احساس مسئولیت, نصیحت به مسئولان
کلیدواژه(ها) : کارگزاران نظام, وظیفه مسئولان, مقاومت, تهدید نظام اسلامی, تهدید نظامی نظام اسلامی, احساس مسئولیت, نصیحت به مسئولان
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
توصیه‌ی من به مسوولان كشور این است كه با تهدید دشمن، خود را از وظایفشان منصرف نكنند؛ كار خودشان را بكنند.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : عزت ملی, عزت ملت ایران, منافع ملی, ایثار, صلح‎طلبی, ایالات متحده امریکا
کلیدواژه(ها) : عزت ملی, عزت ملت ایران, منافع ملی, ایثار, صلح‎طلبی, ایالات متحده امریکا
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ما مثل دولتمردان امریكا جنگ‌طلب نیستیم - آنها جنگ‌طلبند و دنبال جنگند - اما آن‌جایی كه پای عزت این ملت و منافع این كشور به میان بیاید، ما اهل فداكاری هستیم.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : ایالات متحده امریکا, تبلیغات دشمن, تبلیغات منفی, توطئه تبلیغاتی, هدف دشمن, پیشرفت‏ علمی و فناوری, پیشرفت علمی ایران, حرکت علمی ایران, مسئله هسته‌ای ایران, پیشرفت هسته‌ای ایران
کلیدواژه(ها) : ایالات متحده امریکا, تبلیغات دشمن, تبلیغات منفی, توطئه تبلیغاتی, هدف دشمن, پیشرفت‏ علمی و فناوری, پیشرفت علمی ایران, حرکت علمی ایران, مسئله هسته‌ای ایران, پیشرفت هسته‌ای ایران
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
آنچه در تبلیغات غربی‌ها - بخصوص امریكایی‌ها - در مورد انرژی هسته‌یی گفته می‌شود، هدفش این است كه ملت ایران را از یك پیشرفت علمی و فناوری محروم كند.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : اپوزیسیون, ایالات متحده امریکا
کلیدواژه(ها) : اپوزیسیون, ایالات متحده امریکا
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
كسى كه با پول امريكا و با حمايت دولتمردان امريكا بخواهد براى منافع امريكا كار كند و قيافه‌ى اپوزيسيون به خودش
بگيرد، در چشم ملت ايران منفورترين انسان است.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : استقلال, ترس دشمن, غرب, دشمن‌شناسی, دشمن
کلیدواژه(ها) : استقلال, ترس دشمن, غرب, دشمن‌شناسی, دشمن
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
آنها (غربیها) از هر چيزى كه ملتهاى اين منطقه را مستغنى و مستقل كند و آنها را روى پاى خودشان نگه دارد، نگرانند.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : اتحاد ملی و انسجام اسلامی, همبستگی ملی و مشارکت عمومی, صمیمیّت و همدلی, تهدید نظام اسلامی, تهدید نظامی نظام اسلامی, اقتدار ملی
کلیدواژه(ها) : اتحاد ملی و انسجام اسلامی, همبستگی ملی و مشارکت عمومی, صمیمیّت و همدلی, تهدید نظام اسلامی, تهدید نظامی نظام اسلامی, اقتدار ملی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مهمترين سلاح ملت ايران براى خنثى كردن تهديدها، همبستگى ملى و همدلى است.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : انتخابات, حق الناس, حضور مردم در صحنه, حقوق ملت ایران
کلیدواژه(ها) : انتخابات, حق الناس, حضور مردم در صحنه, حقوق ملت ایران
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اين حق آحاد ملت است كه بتوانند انتخاب كنند و در تعيين مدير كشور داراى نقش باشند.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : استقامت ملت‌ها, ایستادگی مقابل استکبار, ایستادگی مقابل استکبار, عملکرد استکبار, قدرتهای سلطه ‏گر, نظام سلطه, استقلال, خشم دشمن, تهدید نظام اسلامی, تهدید نظامی نظام اسلامی
کلیدواژه(ها) : استقامت ملت‌ها, ایستادگی مقابل استکبار, ایستادگی مقابل استکبار, عملکرد استکبار, قدرتهای سلطه ‏گر, نظام سلطه, استقلال, خشم دشمن, تهدید نظام اسلامی, تهدید نظامی نظام اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
هر ملتى بخواهد مستقل زندگى كند و تحت سيطره‌ى قدرتهاى بين‌المللى نباشد، با اخم و تهديد و زبان خشن و تيز آنها روبه‌رو خواهد شد.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : مردم, ایستادگی ملت ایران, تهدید نظام اسلامی, تهدید نظامی نظام اسلامی, مقاومت ملت ایران
کلیدواژه(ها) : مردم, ایستادگی ملت ایران, تهدید نظام اسلامی, تهدید نظامی نظام اسلامی, مقاومت ملت ایران
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ملت ايران با بى‌اعتنايى به تهديد دشمن، راه خود را ادامه داده است.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : مردم, صمیمیّت و همدلی, همبستگی ملی و مشارکت عمومی, اتحاد ملی و انسجام اسلامی, اقتدار ملی, ایمان
کلیدواژه(ها) : مردم, صمیمیّت و همدلی, همبستگی ملی و مشارکت عمومی, اتحاد ملی و انسجام اسلامی, اقتدار ملی, ایمان
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
همدلى و همبستگى شما مردم و چنگ زدن شما به ريسمان الهى و ايمان دينى، مهمترين سلاح ملت ايران است.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : هسته‌ای بهانه است
کلیدواژه(ها) : هسته‌ای بهانه است
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
سیاستمداران دروغگو و منافق امریکایى براى این که هدف پلید خود را پنهان کنند، ایران را متهم مى کنند به این که مى خواهد کلاهک هسته یى درست کند؛ سر موشکهاى بالستیک بگذارد و پرتاب کند! کجا پرتاب کند؟! ما با دشمنانِ خود این طورى رفتار نمى کنیم. کاربرد بمب اتمى براى نابود کردن ملتها کار خود امریکایى هاست. آنها تنها دولتى هستند که این جنایت بزرگ را تا امروز انجام داده اند. غربى ها هستند که سلاح شیمیایى ساختند و آن را به کار بردند و در جنگ هشت ساله ى عراق با ایران آن را در اختیار صدامى ها و بعثى ها گذاشتند و در مقابل فجایعى که از این راه پیش آمد، سکوت کردند و به صدام از پشت کمک کردند. اسلام به ما این اجازه ها را نداده است. ما از علم براى پیشرفت استفاده مى کنیم؛ این بهانه ى امریکایى هاست.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : نفوذ دشمن
کلیدواژه(ها) : نفوذ دشمن
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
همبستگی و اتحادتان را حفظ کنید. دشمن، اتحاد مردم را هدف گرفته است. دشمن، ساده لوحانه به نفوذی ها و مزدوران خود در میان مردم دل بسته؛ این یک خیال خام و واهی است. امروز امریکایی ها هدفهای خود را آشکار بیان می کنند؛ این هم یکی از نکبت های خدا برای مستکبران است. می گویند ما در ایران به کسانی که به اهداف امریکایی ها کمک کنند، کمک مالی می کنیم. اینها ملت ما را نشناخته اند؛ لذا صریحاً سخن از این می گویند که ما می خواهیم در داخل ایران با پول، معارض و - به قول خودشان - اپوزیسیون درست کنیم. همه باید بدانند؛ کسی که با پول امریکا و با حمایت دولتمردان امریکا بخواهد برای منافع امریکا کار کند و قیافه ی اپوزیسیون به خودش بگیرد، در چشم ملت ایران منفورترین انسان است. همه ی ملت ایران، بخصوص نخبگان، جوانان، دانشجویان و کسانی که حوزه ی تأثیری فراتر از حول و حوش خودشان دارند، بدانند امروز علاج همه ی مشکلات این کشور، همبستگی و مشارکت عمومی است.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : انتخابات ریاست جمهوری
کلیدواژه(ها) : انتخابات ریاست جمهوری
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
امسال بخصوص همبستگی ملی اهمیت ویژه یی دارد؛ اولاً به خاطر مسأله ی بسیار مهم انتخابات ریاست جمهوری که در  پیش است؛ ثانیاً به خاطر این که یک بار دیگر ملت ایران با همبستگی و مشارکت خود توطئه های دشمنان ایران اسلامی را خنثی کنند. کمتر از سه ماه به انتخابات ریاست جمهوری باقی است. حرفهای فراوانی در این زمینه وجود دارد که در طول این  مدت به ملت عزیز عرض خواهد شد.
آنچه امروز درباره ی این مسأله عرض می کنم، چند نکته است: یکی این که حضور آگاهانه در انتخابات ریاست جمهوری و  انتخاب هوشمندانه از سوی آحاد مردم، یک مشارکت در سرنوشت کشور است. کشور ما متکی به آراء مردم است. علت این که دشمنان ملت و طمع ورزان به این آب و خاک نتوانسته اند در طول بیست وشش سال گذشته گزندی وارد کنند، حضور و اراده و مشارکت مردم در صحنه های مختلف بوده است. راهپیمایی های شما در بیست ودوم بهمن یا در روز قدس و شرکت شما در انتخابات های گوناگونِ سالهای گذشته، این کشور را بیمه کرده است. مشارکت در سرنوشت کشور علاوه بر این که در  اداره و تعیین مدیریت کشور نقش دارد، در خنثی کردن دشمنىِ دشمنان هم بزرگترین نقش را ایفا می کند.
نکته ی بعد این است که انتخابات، هم حق ملت است، هم یک وظیفه ی ملی است. نظام جمهوری اسلامی نظامهای انتصابىِ قدرتها را نسخ کرد و انتخاب مردم را در مدیریت کشور دارای نقش کرد. این حق آحاد ملت است که بتوانند انتخاب کنند و در تعیین مدیر کشور دارای نقش باشند. از سوی دیگر وظیفه هم هست؛ به این خاطر که این شرکت می تواند روح نشاط و احساس مسؤولیت را همیشه در جامعه زنده نگه دارد و حضور مردم در صحنه را به رخ دشمنان این ملت بکشد. انتخابات فقط  یک وظیفه نیست، فقط یک حق هم نیست؛ هم حق شماست، هم وظیفه ی عمومی است.
نکته ی بعدی این است که انتخابات ریاست جمهورىِ امسال نسبت به سایر انتخابات ها اهمیت بیشتری هم دارد؛ و آن به خاطر این است که در سال 13844 برنامه ی چهارم توسعه و پیشرفت کشور آغاز می شود. این اولین برنامه در طول مدت اجرای سند چشم انداز بیست ساله است. امروز کشور ما به حول و قوه ی الهی به این توانایی و قدرت رسیده است که بتواند آینده ی بیست ساله ی ایران را طراحی کند و چشم انداز روشنی برای این مدت در جهت اهداف والا و حقوق طبیعی و شایسته ی این ملت ترسیم کند. این مدت بیست ساله، یعنی چهار برنامه ی پنج ساله. اولین برنامه، امسال آغاز خواهد شد. در آغاز برنامه، یک مدیریت کارآمد، با کفایت و پُرنشاط باید سر کار باشد تا بتواند سازه های این برنامه را مستحکم و استوار کند و پایه های این برنامه را به طور عمیق و محکم پی ریزی کند. اهمیت این انتخابات در این است که ملت ایران می خواهد  مدیری را انتخاب کند که بتواند موانع اجرای برنامه را از سر راه ملت ایران بردارد؛ مثل بولدوزری که موانع را برمی دارد تا جاده یی را صاف کند.
یک انسان قوی، با کفایت، دارای نشاط و شادابی و شوق به کار و احساس مسؤولیت خواهد توانست حرکت بیست ساله به سمت چشم انداز را - که امسال این شروع انجام می گیرد - با قوت و قدرت آغاز کند. مدیری که ملت ایران در انتخابات برخواهد گزید، شروع کننده است؛ در واقع وارد کننده ی کشور در یک دوره ی جدید و در یک حرکت تازه به سمت همان چیزهایی است که ملت ایران به آن احتیاج دارد. در طول سالهای گذشته، از بعد از جنگ تا امروز، کارهای فراوانی در این کشور انجام شده؛ هر کس انکار کند، بی انصافی کرده است. ساخت زیربناهای کشور، کارهای عمرانی فراوان، پیشرفت های علمی و فناوری؛ بنابراین در همه ی زمینه ها کار شده است.
آنچه امروز مهم است، این است که همه ی بناهای رفیعی که در طول این مدت به وجود آمده و ساخته شده است، تأثیر خود را در واقعِ زندگی مردم نشان دهد؛ آب عظیمی که پشت این سد متراکم شده و به وجود آمده است، به مزرعه ی زندگی مردم راه پیدا کند و نتایج این تلاش ها سر سفره ی مردم و در زندگی آنها دیده شود؛ این کار بزرگی است؛ این برداشتن موانع از سر راه را می طلبد. تعیین مدیریت قدرتمند و توانایی به این ترتیب، جزو کارهای امسال ملت ایران است.
نکته ی بعدی در این زمینه این است که رئیس جمهور جایگاه بسیار والایی دارد؛ توانایی و اختیارات فراوانی از لحاظ قانونی متوجه رئیس جمهوری است؛ بودجه ی کشور در اختیار رئیس جمهور است؛ مدیران کشور در سطوح مختلف در اختیار رئیس جمهور هستند؛ بنابراین تعیین رئیس جمهور، یعنی تعیین مدیری که بتواند ثروت عظیم مردم را که در بودجه و امکانات و مدیریت های کشور متبلور است، به نحوی در سرتاسر آفاق این ملت گسترش دهد تا نیازهای مردم با این ثروت عظیم برآورده شود. ملت و کشور ما بر اثر تلاش دولتهای چند سال گذشته، ثروت متراکمی از امکانات به دست آورده است. مدیریت های آینده باید بتوانند این ثروت را افزایش دهند و آن را در زندگی مردم بگسترانند و با فساد به معنای واقعی کلمه مبارزه کنند. اگر ما ملت ایران این توفیق را پیدا کنیم که رخنه های فساد را در این مجموعه ی عظیم ببندیم، آن وقت معلوم خواهد شد که دستاوردهای انقلاب برای این مردم چقدر شیرین و گواراست و چگونه می تواند پاسخگوی نیازهای مردم باشد. انتخابات آینده به  این دلایلی که گفتم، بسیار مهم است.
مردم بایستی هوشمندانه و آگاهانه انتخاب کنند و در میان نامزدهای گوناگون، کسی را که احساس می کنند به این معیارها نزدیک است، برگزینند؛ این یک کار بزرگ است و کار شما مردم است. مردم باید با چشم باز در این صحنه ی مهم حاضر شوند و ان شاءاللَّه خدای متعال کمک کند و دلهای مردم را هدایت کند تا فرد با کفایت، شجاع، با اخلاص، دارای روح مردمی، شاداب و با نشاط، مؤمن به هدفها و ارزشهای انقلاب، مؤمن به مردم، مؤمن به نیروی مردم و معتقد به حق مردم را انتخاب کنند؛ این مهمترین بخش مشارکت عمومی مردم در امسال است. در همه چیز مشارکت عمومی مهم است، و این از جمله ی کلیدی ترین است.
از همین حالا به فکر روز بیست وهفتم خرداد - که روز انتخابات است - باشید و از الان جستجو و تفحص خودتان را آغاز کنید.  البته نامزدها هنوز به طور رسمی به ملت معرفی نشده اند، ولی در زمان قانونىِ خود معرفی خواهند شد. هر کس در اقصی نقاط کشور این حق را دارد که به سهم خود در این انتخابات بزرگ شرکت کند. کسی که در اقصی نقاط این کشور زندگی می  کند، حق او با کسی که در مرکز کشور زندگی می کند، یکی است؛ لذا هر کسی حق دارد. از اجتماع این اشخاص و افراد، رأی سهمگین و اراده ی مستحکم و عزم راسخ این ملت بروز خواهد کرد و شکل خواهد گرفت؛ و این همان چیزی است که برای ایجاد زمینه ی مساعد برای آبادی کشور و برای دفع دشمنان می تواند مؤثر باشد.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : اهداف انقلاب اسلامی
کلیدواژه(ها) : اهداف انقلاب اسلامی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
مردم بایستی هوشمندانه و آگاهانه انتخاب کنند و در میان نامزدهای گوناگون، کسی را که احساس می کنند به این معیارها نزدیک است، برگزینند؛ این یک کار بزرگ است و کار شما مردم است. مردم باید با چشم باز در این صحنه ی مهم حاضر شوند و ان شاءاللَّه خدای متعال کمک کند و دلهای مردم را هدایت کند تا فرد با کفایت، شجاع، با اخلاص، دارای روح مردمی، شاداب و با نشاط، مؤمن به هدفها و ارزشهای انقلاب، مؤمن به مردم، مؤمن به نیروی مردم و معتقد به حق مردم را انتخاب کنند؛ این مهمترین بخش مشارکت عمومی مردم در امسال است. در همه چیز مشارکت عمومی مهم است، و این از جمله ی کلیدی ترین است.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش :سلاح شیمیایی را غربی‌ها در اختیار صدام گذاشتند
کلیدواژه(ها) : اهداف و توطئه‌های مستکبرین در جنگ
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
کاربرد بمب اتمی برای نابود کردن ملتها کار خود امریکایی هاست. آنها تنها دولتی هستند که این جنایت بزرگ را تا امروز انجام داده اند. غربی ها هستند که سلاح شیمیایی ساختند و آن را به کار بردند و در جنگ هشت ساله ی عراق با ایران آن را در اختیار صدامی ها و بعثی ها گذاشتند و در مقابل فجایعی که از این راه پیش آمد، سکوت کردند و به صدام از پشت کمک کردند. اسلام به ما این اجازه ها را نداده است.