[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش - 1383/11/19
عنوان فیش : نیروهای مسلح, ارتش جمهوری اسلامی, مقاومت, نیروی هوایی, آرمان‌های اسلامی
کلیدواژه(ها) : نیروهای مسلح, ارتش جمهوری اسلامی, مقاومت, نیروی هوایی, آرمان‌های اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
شما در نیروی هوایی و در مجموعه‌ی ارتش جمهوری اسلامی و در خانواده‌ی نیروهای مسلح می‌توانید مظهر ایستادگی در راه آرمان های اسلامی باشید.