[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش - 1383/11/19
عنوان فیش : انقلاب, مردم, انقلاب اسلامی
کلیدواژه(ها) : انقلاب, مردم, انقلاب اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
حرکت انقلاب، یک حرکت آگاهانه از سوی مردم بود.