[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از رؤسای دانشگاه‌ها - 1383/10/17
عنوان فیش : علوم انسانی, پیشرفت‏ علمی و فناوری, تولید علم, پیشرفت علمی ایران, حرکت علمی ایران
کلیدواژه(ها) : علوم انسانی, پیشرفت‏ علمی و فناوری, تولید علم, پیشرفت علمی ایران, حرکت علمی ایران
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
علم، فقط علم مادی نیست؛ علوم انسانی هم مقوله‌ی بسیار مهمی است.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از رؤسای دانشگاه‌ها - 1383/10/17
عنوان فیش : جنبش نرم افزاری, تولید علم, پیشرفت علمی ایران
کلیدواژه(ها) : جنبش نرم افزاری, تولید علم, پیشرفت علمی ایران
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
جنبش نرم‌افزاری، یعنی در معرفت علمی ننشینید دست خود را دراز كنید تا دیگران بكارند و میوه‌چینی كنند و هر مقدار از میوه را كه لازم نداشتند، بیاورند در دست شما بگذارند.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از رؤسای دانشگاه‌ها - 1383/10/17
عنوان فیش : اعتماد به نفس ملی, پیشرفت‏ علمی و فناوری, پیشرفت علمی ایران, علم‌آموزی, عزت ملی
کلیدواژه(ها) : اعتماد به نفس ملی, پیشرفت‏ علمی و فناوری, پیشرفت علمی ایران, علم‌آموزی, عزت ملی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امروز باید توجه كنیم كه علم همچنان‌كه در یك فرد عزت‌نفس و اعتماد به نفس می‌آفریند، در یك ملت هم عینا همین كار را می‌كند.