[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از رؤسای دانشگاه‌ها - 1383/10/17
عنوان فیش : اعتماد به نفس ملی, پیشرفت‏ علمی و فناوری, پیشرفت علمی ایران, علم‌آموزی, عزت ملی
کلیدواژه(ها) : اعتماد به نفس ملی, پیشرفت‏ علمی و فناوری, پیشرفت علمی ایران, علم‌آموزی, عزت ملی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امروز باید توجه كنیم كه علم همچنان‌كه در یك فرد عزت‌نفس و اعتماد به نفس می‌آفریند، در یك ملت هم عینا همین كار را می‌كند.