[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان سازمان صدا و سیما‌‌ - 1383/09/11
عنوان فیش : پیشرفت, پیشرفت‏ علمی و فناوری, پیشرفت علمی ایران, عرصه علم, پیشرفت ملت ایران
کلیدواژه(ها) : پیشرفت, پیشرفت‏ علمی و فناوری, پیشرفت علمی ایران, عرصه علم, پیشرفت ملت ایران
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امروز انسان وقتی به راه‌های مختلف برای پیشرفت کشور نگاه می‌کند، می‌بیند همه به علم منتهی می‌شود .