[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان - 1383/08/10
عنوان فیش : تکریم علم, تولید علم, پیشرفت‏ علمی و فناوری, پیشرفت علمی ایران
کلیدواژه(ها) : تکریم علم, تولید علم, پیشرفت‏ علمی و فناوری, پیشرفت علمی ایران
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
وقتی در جامعه‌یی علم محترم شمرده می‌شود که استعداد و سرچشمه‌ی درونی عناصر انسانی کشور جوشان شود و علم بومی گردد.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان - 1383/08/10
عنوان فیش : انقلاب اسلامی, دستاوردهای انقلاب اسلامی, اثرات انقلاب اسلامی, حرکت علمی ایران, پیشرفت‏ علمی و فناوری, پیشرفت علمی ایران
کلیدواژه(ها) : انقلاب اسلامی, دستاوردهای انقلاب اسلامی, اثرات انقلاب اسلامی, حرکت علمی ایران, پیشرفت‏ علمی و فناوری, پیشرفت علمی ایران
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
یکی از کارهای مهم انقلاب این بود که علم را در داخل کشور ترویج کرد.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان - 1383/08/10
عنوان فیش : دانشجو, پیشرفت‏ علمی و فناوری, حرکت علمی ایران, پیشرفت علمی ایران
کلیدواژه(ها) : دانشجو, پیشرفت‏ علمی و فناوری, حرکت علمی ایران, پیشرفت علمی ایران
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
عزیران من! به علم اهمیت دهید، کلید اصلی باز کردن قفل های گوناگون ، اهمیت دادن به علم است