[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان - 1383/08/10
عنوان فیش : تزکیه نفس, فرهنگ, اخلاق اسلامی, معنویت‎گرایی, دانشجو
کلیدواژه(ها) : تزکیه نفس, فرهنگ, اخلاق اسلامی, معنویت‎گرایی, دانشجو
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در کنار علم؛ فرهنگ، تزکیه، اخلاق و معنویت هم لازم است؛ در این شبهه نکنید.