[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از قاریان قرآن - 1383/06/26
عنوان فیش : استکبار, جهان اسلام
کلیدواژه(ها) : استکبار, جهان اسلام
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
برای استکبار، مسأله‌ی اصلی، دنیای اسلام است.