[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از روحانیون استان همدان‌ - 1383/04/15
عنوان فیش : جوان, شهید مطهری‏, کتاب و کتاب‏خوانی, جوانان ایران اسلامی
کلیدواژه(ها) : جوان, شهید مطهری‏, کتاب و کتاب‏خوانی, جوانان ایران اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
جوانان عزیز ما باید با آثارشهیدمطهری آشنا شوند.