[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از روحانیون استان همدان‌ - 1383/04/15
عنوان فیش : دشمن, روحانی‌ها, استکبار, ایالات متحده امریکا, روحانیت شیعه, مبارزه با روحانیت
کلیدواژه(ها) : دشمن, روحانی‌ها, استکبار, ایالات متحده امریکا, روحانیت شیعه, مبارزه با روحانیت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
استکبار جهانی و آمریکا با یک‌یک عمامه به سرها و طلبه‌ها و روحانیون دشمن‌اند؛ چرا؟ چون بنای کار آنها بر ظلمات، بر چشم‌بندی و بر کتمان حقیقت و پرده روی کار کشیدن است.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از روحانیون استان همدان‌ - 1383/04/15
عنوان فیش : استکبار, عملکرد استکبار
کلیدواژه(ها) : استکبار, عملکرد استکبار
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امروز مشى اساسى استكبار عبارت است از كلاه سر دنيا گذاشتن، كلاه سر بشريت گذاشتن؛ يا به تعبير قديمى خود ما «گل‌آلود كردن آب».