[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در مراسم پانزدهمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله) - 1383/03/14
عنوان فیش : دستاوردهای ملت ایران, دستاوردهای جمهوری اسلامی, پیشرفت ملت ایران, پیشرفت علمی ایران, حرکت علمی ایران
کلیدواژه(ها) : دستاوردهای ملت ایران, دستاوردهای جمهوری اسلامی, پیشرفت ملت ایران, پیشرفت علمی ایران, حرکت علمی ایران
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امروز ملت ما قوى است؛ دولت ما قوى است؛ زيربناهاى كشور آماده است و پيشرفت علمى و استخراج استعدادهاى جوانان ما محيرالعقول است.